Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:

 • Asystentka stomatologiczna: Asystowanie w implantologii, Radiologia w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)
 • Higienistka stomatologiczna: Kurs sterylizacji medycznej, Radiologia w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)
 • Technik dentystyczny: Elementy implantologii oraz technologii CAD /CAM
 • Ortoptystka: Elementy optodysleksji i integracji sensorycznej, szkolenie z zakresu refrakcji
 • Technik usług kosmetycznych: SPA & Wellnes, charakteryzacja teatralna, elementy medycyny estetycznej
 • Technik administracji: Organizacja pracy rejestracji medycznej, sekretariatu medycznego lub administracja w bezpieczeństwie
 • Technik masażysta: SPA & Wellnes, odnowa biologiczna , elementy fizjoterapii i Kinesiotaping
 • Technik optyk: szkolenia z zakresu refrakcji
 • Technik ortopeda: szkolenie z zakresu podologii
 • Opiekun medyczny: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Protetyk słuchu: Budowanie strategii marketingowej i wprowadzenie produktu z sukcesem na rynek
 • Technik elektroradiolog: Innowacyjne metody stosowane w radioterapii lub kurs ochrony radiologicznej
 • Technik farmaceutyczny: Zielarstwo, dermokonsultacja, homeopatia
 • Terapeuta zajęciowy: Arteterapia lub terapia śmiechem i zabawą

Obsługa podmiotów medycznych

Na wszystkich kierunkach kształcenia organizujemy dodatkowe kursy i szkolenia związane z nowoczesnymi technologiami i metodami stosowanymi w poszczególnych zawodach.

SPMiS w Warszawie

Nasza Szkoła w Warszawie

Oferujemy wybór kierunków kształcenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Absolwentów wyposażamy w dodatkowe kwalifikacje na kursach i szkoleniach. Realizujemy praktyczną naukę zawodu w najbardziej renomowanych placówkach medycznych. Do szkoły przyjmujemy zarówno młodzież, jak i osoby pracujące, studentów, osoby z wyższym wykształceniem i obcokrajowców. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia oraz zdobycie odpowiednich umiejętności zawodowych, dzięki czemu możemy cieszyć się bardzo wysoką zdawalnością na egzaminach zawodowych. Dogodna lokalizacja w pobliżu centrum, dobrze wyposażone sale dydaktyczne i przyjazna kadra sprawiają, że nauka w szkole odbywa się w dobrej atmosferze.