Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:

 • Asystentka stomatologiczna: Asystowanie w implantologii, Radiologia w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)
 • Higienistka stomatologiczna: Kurs sterylizacji medycznej, Radiologia w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)
 • Technik usług kosmetycznych: SPA & Wellnes, charakteryzacja teatralna, elementy medycyny estetycznej
 • Technik masażysta: SPA & Wellnes, odnowa biologiczna, elementy fizjoterapii i Kinesiotaping
 • Asystent osoby niepełnosprawnej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opiekun medyczny: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opiekun osoby starszej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Technik elektroradiolog: Innowacyjne metody stosowane w radioterapii lub kurs ochrony radiologicznej
 • Technik farmaceutyczny: Zielarstwo, dermokonsultacja, homeopatia
 • Technik sterylizacji medycznej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Terapeuta zajęciowy: Arteterapia lub terapia śmiechem i zabawą
Na wszystkich kierunkach kształcenia organizujemy dodatkowe kursy i szkolenia związane z nowoczesnymi technologiami i metodami stosowanymi w poszczególnych zawodach.

SPMiS w Wałczu

Nasza Szkoła w Wałczu

Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Wałczu jest bezpłatną szkołą dla młodzieży i dorosłych, przygotowującą profesjonalnie swoich uczniów do wykonywania atrakcyjnych na rynku pracy zawodów medycznych i społecznych. Szkoła przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, marzących o podniesieniu swoich kwalifikacji lub zmianie pracy na lepszą.

Aby rozpocząć naukę w murach Studium należy mieć ukończoną szkołę średnią bez matury. Niepotrzebne jest wcześniejsze doświadczenie w pracy w zawodach medycznych. Proponowane zawody ustalane są na podstawie aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.