Technik farmaceutyczny

Opis kierunkuMasz pytanie?
tf

Technik farmaceutyczny

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Zawód: technik farmaceutyczny

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych;
 • wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Potencjalne miejsca pracy:

 • apteki wyposażonych w stanowisko do sporządzania leków recepturowych;
 • apteki szpitalne;
 • hurtownie i przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 4. Język obcy w branży farmaceutycznej;
 5. Podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy;
 6. Organizacja ochrony zdrowia;
 7. Język migowy;
 8. Technologia postaci leków;
 9. Farmakologia;
 10. Analiza leków;
 11. Farmakognozja;
 12. Pracownia technologii postaci leków
 13. Pracownia analizy leków
 14. Pracownia farmakognozji
 15. Świadczenia farmaceutyczne
 16. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Absolwent potrafi:

 • sporządzać i wytwarzać produkty leczniczych;
 • wykonywać czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;
 • uczestniczyć w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 22
75-211 Koszalin

tel. +48 506 035 801 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie
ul. Wybickiego 1
83-400 Kościerzyna

tel. 58 686 35 86 – sekretariat
tel. +48 506 035 102 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Malborku
al. Wojska Polskiego 493
82-200 Malbork

tel. 55 647 19 01 wew. 13 – sekretariat, pani Alicja Boniecka
tel. +48 501 763 963 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

tel. +48 506 035 701 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top