Higienistka stomatologiczna

Opis kierunkuMasz pytanie?
hs

Higienistka stomatologiczna

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Zawód: higienistka stomatologiczna

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;
 • wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych;
 • w swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najnowsze wymagania.

Potencjalne miejsca pracy:

 • gabinety dentystyczne;
 • gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Absolwent potrafi:

 • określić zadania, zakres i strukturę opieki stomatologicznej;
 • rozpoznawać i określać wyposażenie pracowni stomatologicznej w sprzęt, narzędzia i materiały oraz aparaturę diagnostyczno-leczniczą;
 • określać podstawowe czynności i zabiegi stosowane w stomatologii;
 • współpracować z lekarzem podczas wykonywanych zabiegów stomatologicznych;
 • przygotować zestawy narzędzi do zabiegów stosowanych w stomatologii zachowawczej, protetyce, paradontologii i ortodoncji;
 • obsługiwać, kontrolować działanie oraz konserwować urządzenia i aparaturę stomatologiczną;
 • stosować zasady i metody odkażania i wyjaławiania;
 • przygotowywać pacjentów do zabiegów, stosować zasady pielęgnacji podczas i po zabiegu diagnostycznym i leczniczym;
 • organizować stanowiska pracy w poradniach stomatologicznych różnych specjalności;
 • prowadzić dokumentację i sprawozdawczość stomatologiczną;
 • określać i stosować czynności oraz techniki wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych i leczniczych z zakresu stomatologii;
 • prowadzić profilaktykę próchnicy zębów, określać i stosować czynności oraz zabiegi higieniczno-profilaktyczne i lecznicze zgodnie z kompetencjami zawodowymi;
 • prowadzić profilaktykę periodontologiczną, zapobiegać chorobom przyzębia i jamy ustnej oraz wadom szczękowo-zgryzowym;
 • prowadzić profilaktykę ortodontyczną, stosować zabiegi zapobiegawczo-lecznicze pod kierunkiem lekarza specjalisty;
 • przekazywać i wykorzystywać wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do oceny układu stomatologicznego
 • prowadzić profilaktykę onkologiczną jamy ustnej;
 • określać zadania i zasady prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej, wspomagającej działalność leczniczą i rehabilitacyjną;
 • określać i stosować metody i formy wychowania zdrowotnego w prowadzeniu stomatologicznej edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach;
 • samodzielnie wykonywać niektóre zabiegi stomatologiczne, takie jak: lakowanie zębów, fluoryzacja, piaskowanie.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne;
 2. Podstawy przedsiębiorczości;
 3. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia;
 4. Propedeutyka stomatologiczna;
 5. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej;
 6. Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia i zdrowia;
 7. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 8. Elementy psychologii;
 9. Język obcy w stomatologii;
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 11. Język migowy;
 12. Technologie informatyczne;
 13. Zarys mikrobiologii;
 14. Podstawy farmakologii;
 15. Technika i zasady pracy w gabinecie stomatologicznym;
 16. Asystowanie lekarzowi dentyście w zabiegach z zakresu implantologii
 17. Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej – zajęcia praktyczne;
 18. Praktyki zawodowe na III i IV semestrze.

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 22
75-211 Koszalin

tel. +48 506 035 801 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie
ul. Wybickiego 1
83-400 Kościerzyna

tel. 58 686 35 86 – sekretariat
tel. +48 506 035 102 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź

tel. +48 501 763 713 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Malborku
al. Wojska Polskiego 493
82-200 Malbork

tel. 55 647 19 01 wew. 13 – sekretariat, pani Alicja Boniecka
tel. +48 501 763 963 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

tel. 89 533 50 45 – sekretariat, pani Ewa Janukiewicz
tel. +48 506 035 201 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

tel. +48 506 035 701 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu
ul. Kilińszczaków 59
78-600 Wałcz

tel. +48 501 763 727 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top