Szkoła policealna kierunek higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna w miastach:

GdańskKoszalinKościerzynaLęborkŁódźOlsztynWałczWarszawa

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Organizacja ochrony zdrowia
 2. Komputerowe wspomaganie działalności higienistki stomatologicznej
 3. Stany zagrożenia zdrowia i życia
 4. Język migowy
 5. Język angielski zawodowy
 6. Komunikacja personalna i społeczna
 7. Propedeutyka stomatologiczna
 8. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 9. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 2. Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
 3. Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Higienistka stomatologiczna

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Kurs sterylizacji medycznej, szkolenie z zakresu Radiologii w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG).

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • gabinety dentystyczne;
 • gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Higienistka stomatologiczna to osoba, która pod nadzorem lekarza prowadzi działalność profilaktyczno-leczniczą.
  W klasyfikacji zawodów wpisana pod numerem 325102

  Higienistka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych. Zabiegi powyższe wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Należą do nich:

  • wstępne badania diagnostyczne,
  • higienizacja pacjentów,
  • dobieranie środków do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej.

  Higienistka stomatologiczna wykonuje także zabiegi takie jak:

  • piaskowanie,
  • polerowanie,
  • skalingi nad- i pod-dziąsłowe,
  • lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej,
  • impregnacje zębów mlecznych u dzieci,
  • dopasowywanie wypełnień do zgryzu,
  • wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

  W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych. Ponadto współpracuje m.in. ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną. Absolwent w zawodzie higienistka stomatologiczna, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami, przygotowany jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.

  Higienistka stomatologiczna posiada przygotowanie do pracy w gabinetach różnych specjalności stomatologicznych. Zawód wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności manualnej, spostrzegawczości, dokładności i samodzielności w realizacji zadań zawodowych. Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Sporządza dokumentację elektroniczną wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów.

  Ostatnie wolne miejsca na kierunku higienistka stomatologiczna !!!

  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku higienistka stomatologiczna z kursem dodatkowym w zakresie sterylizacji medycznej oraz szkoleniem RTG dla higienistek stomatologicznych.

  Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

  W naszej szkole policealnej nauczysz się:

  • Przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
  • Wykonywania wstępnych badań stomatologicznych
  • Wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
  • Prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
  • Organizowania prac związanych z wykonywaniem usług stomatologicznych
  • Wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
  • Prowadzenia dokumentacji medycznej i finansowej związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
  • Bieżącej konserwacji sprzętu

  oraz dodatkowo:

  • Zasad asystowania
  • Asystowania w implantologii
  • Asystowania podczas zabiegów chirurgicznych
  • Asystowania w ortodoncji
  • Sterylizacji i dezynfekcji

  Po ukończeniu szkoły na kierunku higienistka stomatologiczna znajdziesz zatrudnienie w:

  • gabinetach dentystycznych
  • szpitalach
  • klinikach dentystycznych
  • poradniach i publicznych zakładach opieki zdrowotnej
  • prywatnych gabinetach stomatologicznych

  Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

  Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

  Serdecznie zapraszamy

  Higienistka stomatologiczna

  Prowadzimy naukę w miastach
  • Gdańsk
  • Koszalin
  • Kościerzyna
  • Lębork
  • Łódź
  • Olsztyn
  • Wałcz
  • Warszawa