Galeria Warszawa

Uczniowie doskonalili umiejętności praktyczne: wyznaczenie mocy soczewek na dioptromierzu, ustawienie parametrów optycznych: rozstawu i wysokości źrenic na centroskopie, odwzorowania tarczy okularów na szabloniarce oraz przymierzanie szablonów do opraw okularowych.

Zabawa z chustą może przybierać różne formy, co dostarcza wielu wrażeń uczestnikom. Może być wykorzystana w sali lub w plenerze, podczas pracy z każdą grupą wiekową.

Celem ćwiczenia jest integracja grupy, co ułatwia wzajemne poznanie się, zapamiętanie imion oraz ćwiczenie współdziałania w grupie.

Uczniowie kierunku terapeuta zajęciowy Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w trakcie zajęć praktycznych z muzykoterapii. Celem zajęć było rozpoznawanie dźwięków z wyłącznie zmysłu wzroku za pomocą różnych instrumentów muzycznych. Muzykoterapia wpływa korzystnie na nastrój, funkcję poznawcze oraz z pewnością dostarcza pozytywne przeżycia uczestnikom.

Uczniowie wykonywali okulary według wyznaczonych parametrów. W pierwszej kolejności wykonywali obliczenia niezbędne do prawidłowego wykonania okularów.

Wycinali szablon do oprawy okularowej wykorzystując szabloniarkę. Następnie wyznaczali środek optyczny  soczewek okularowych na dioptriomierzu. Potem centrowali soczewki okularowe wykorzystując do tego celu centroskop. Końcowym etapem było wycinanie, szlifowanie soczewek z wykorzystaniem automatu szlifierskiego. Na koniec montowali soczewki do oprawy okularowej.

 

Temat szkolenia: ”Rentgenodiagnostyka w stomatologii”
Szkolenie prowadzili: lekarz stomatolog dr Tomasz Gajewski oraz mgr elektroradiologii Beata Skwierczyńska

https://www.youtube.com/watch?v=hKgmoZRz2Is
Kształcimy w trybie dziennym , weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę zajęć stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych pracowniach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.
W naszej szkole policealnej nauczysz się:
 • dokonywania pomiarów wad wzroku za pomocą przyrządów oftalmicznych oraz przeprowadzania badań komputerowych wzroku
 • dobieranie szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych, korygujących wady wzroku (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, zez ukryty i inne), na podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty
 • dobierania opraw okularowych na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki, mocowanie i sprawdzanie ustawienia szkieł w oprawie
 • wykonywania okularów dla indywidualnych potrzeb klientów
 • dokonywania napraw i konserwacji wszystkich typów okularów
 • wykonywania przyrządów i aparatów optycznych oraz pomocy wzrokowych
Po ukończeniu szkoły na kierunku technik optyk znajdziesz zatrudnienie w:
 • zakładach optycznych
 • salonach optycznych
 • punktach serwisowych
 • placówkach medycznych
 •  instytucjach naukowo badawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno-mechaniczno-elektronicznej i pomiarowej
 • własnych salonach optycznych- własna działalność gospodarcza
Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik optyk MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych oraz MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie refrakcji.
Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706, e-mail : info@szkolymedyczne.eu
W dniu 16 marca 2019 podczas szkolenia z zakresu Wellness & SPA odbył się miedzy innymi pokaz masażu ciepłą czekoladą.

W dniu 23.03.2019 uczennice kierunku higienistka stomatologiczna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie uczestniczyły w szkoleniu z zakresu przygotowania gabinetu i personelu stomatologicznego do zabiegu chirurgicznego. Szkolenie prowadziły lekarz stomatolog dr Aleksandra Szczepkowska oraz higienistka stomatologiczna Jolanta Brzozowska.

W dniach 8-9.03.2019 Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie brało udział w XXXI Międzynarodowym SALONIE EDUKACYJNYM Perspektywy 2019 w Pałacu Kultury i Nauki.
Warszawski Pałac Kultury i Nauki odwiedzały od rana liczne grupy uczniów, którzy uczestniczyli w prezentacjach uczelni i szkół, a także w spotkaniach z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Nasi uczniowie mieli możliwość skorzystania z pomocy doradców zawodowych i ekspertów rynku pracy. W sobotę 9 marca wszyscy uczestnicy Salonu brali udział w warsztatach i prezentacjach zorganizowanych z myślą o nich.

Znakomici wystawcy zaprezentowali najnowsze produkty, urządzenia i fascynujące trendy w pielęgnacji oraz koloryzacji. Targi BEAUTY FORUM pokazują świat urody w zbliżeniu : najświeższe trendy, innowacyjne produkty, ciekawe i intratne kontakty biznesowe, specjalistyczna wiedza z pierwszej ręki, inspirujące dyskusje z doświadczonymi nauczycielami.

W dniu 11 czerwca 2017 roku w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie odbył się Dzień Otwarty w ramach którego  ratownicy medyczni przeprowadzili  szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej , następnie wszystkim osobom chętnym wykonano  pomiar ciśnienia tętniczego.

                Od godziny 12.00 odbywały się  spotkania z wykładowcami i uczniami na poszczególnych kierunkach. Higienistki stomatologiczne przeprowadziły prezentację , jak dbać prawidłowo o higienę jamy ustnej, masażyści przygotowali pokaz różnych form masażu klasycznego, ortoptystki wykonywały przesiewowe badania wzroku oraz  badanie  obuocznego widzenia i  ruchomości gałek ocznych, technicy dentystyczni pokazali , jak wykonuje się uzupełnienia protetyczne i ortodontyczne.

                Całość uwieńczyli terapeuci zajęciowi ciekawymi zajęciami ruchowymi z zakresu  choreoterapii i bajkoterapii.

 

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.