Technik elektroradiolog

Opis kierunkuMasz pytanie?

te

Technik elektroradiolog

Czas trwania nauki: 2,5 roku

 Zajęcia w wekendy

Rekrutacja elektroniczna:

Zawód: technik elektroradiolog

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • w swojej pracy korzysta z wiedzy na temat metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

Potencjalne miejsca pracy:

 • szpitale lub przychodnie;
 • oddziały i inne komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, w których znajdują się następujące pracownie: pracownia rentgenografii, pracownia radiologii stomatologicznej, pracownia mammografii, pracownia tomografii komputerowej, pracownia radiodiagnostyki interwencyjnej (badania naczyniowe), pracownia densytometrii kośćca, pracownia medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej, pozytonowej emisyjnej tomografii), pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia ultrasonografii, pracownia spirometrii, pracownia elektrokardiografii, pracownia elektroencefalografii, pracownia elektromiografii, pracownia audiologii, pracownia radioterapii (planowania leczenia, teleradioterapii, brachyterapii).

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Zarys psychologii z elementami etyki
 3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 4. Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy
 5. Język angielski zawodowy
 6. Język migowy
 7. Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 8. Ochrona radiologiczna
 9. Diagnostyka obrazowa
 10. Diagnostyka elektromedyczna
 11. Radioterapia
 12. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Absolwent potrafi:

 • przygotowywać pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywać  prace związane z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywać samodzielnie lub w zespole badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizować wykonanie badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
 • wdrażać i koordynować system zarządzania jakością.

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15  w Łodzi
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź

+48 501 763 713 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top