Szanowni Państwo.
Z dniem 15 czerwca 2020 r. uruchamiamy sekretariaty  we wszystkich oddziałach. Dokumenty rekrutacyjne do szkoły można składać osobiście w  terminach, dostępnych w zakładkach – Kontakt i – Rekrutacja
Zgodnie z informacją Rządu nauka prowadzona jest zdalnie do 26 czerwca 2020 r.
Dla semestrów programowo najwyższych odbywają się zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Formuła 2012 i Formuła 2017 odbędzie się w terminie 22 czerwca do 9 lipca 2020 r.

EGZAMIN ZAWODOWY Formuła 2019 odbędzie się w terminach 17-28 sierpnia 2020 r.

Prosimy kontaktować się bezpośrednio z poszczególnymi oddziałami lub infolinią:
Gdańsk 501 763 711, 501 763 963 gdansk@oswiatalingwista.eu
Koszalin 789 406 699 506 035 801 koszalin@oswiatalingwista.eu
Kościerzyna 506 035 102 661 578 243 koscierzyna@oswiatalingwista.eu
Lębork 501 763 701 lebork@oswiatalingwista.eu
Łódź 501 763 708 501 763 713 lodz@oswiatalingwista.eu
Olsztyn 506 035 201 olsztyn@oswiatalingwista.eu
Wałcz 501 763 727 506 035 701 walcz@oswiatalingwista.eu
Warszawa 501 763 807 518 336 882 warszawa@oswiatalingwista.eu
Infolinia 510 036 706 info@szkolymedyczne.eu

 

Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza

Hipokrates


Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na wszystkich kierunkach.
REKRUTACJA DO SZKOŁY TRWA DO 25 września 2020 R.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych. Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych bezpłatnych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne.
Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

Polecane kierunki kształcenia policealnego

Pozostałe kierunki kształcenia policealnego

Szkolenia dla słuchaczy Szkół medycznych

RTG w stomatologii

4 marca 2020 / 0 Comments

Pozostałe szkolenia dla słuchaczy Szkół medycznych

Staże i praktyki zagraniczne

Oferowane przez Studium praktyki i staże zagraniczne stanowią dla słuchaczy możliwość zwiększenia szans na europejskim rynku pracy.

Więcej o stażach

Uprawnienia szkoły publicznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada uprawnienia szkoły publicznej dla młodzieży. Posiadamy pozwolenie Ministerstwa Zdrowia. Nadzór nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty. Państwowe Egzaminy Zawodowe przeprowadzamy we własnych ośrodkach egzaminacyjnych. Słuchacze otrzymują legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy oraz zaświadczenia do ZUS.

Warunki nauki

praktyczna nauka zawodu w specjalistycznych placówkach medycznych
– ponad 50% czasu nauki przeznaczone na zajęcia praktyczne
dodatkowe kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje
– absolwenci otrzymują tytuł technika oraz EUROPASS, europejski certyfikat umiejętności uznawany w krajach Unii Europejskiej
pośredniczymy w zatrudnieniu naszych absolwentów w kraju i za granicą.

Kto może podjąć naukę w SPMiS?

– absolwenci szkoły średniej – Nie wymagamy matury!
– absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie zapewnia miejsca na rynku pracy
– osoby poszukujące pracy
– pracownicy, którzy planują swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, dostosowując się do oczekiwań pracodawcy oraz dynamicznie zmieniającego się rynku pracy
– osoby, które chcą podjąć pracę poza granicami kraju, którym zapewniamy zdobycie zawodu, naukę języka oraz umowę o pracę w kraju partnerskim.

Aktualności

Masaż czekoladą

7 lipca 2020 / 0 Comments

Masaż twarzy w warunkach domowych

2 lipca 2020 / 0 Comments

Mleczka i toniki do pielęgnacji skóry

25 czerwca 2020 / 0 Comments

Pozostałe aktualności


Projekt „Europejska mobilność najlepszą inwestycją w przyszłość.”

Więcej o aktualnie realizowanym stażu zagranicznym

 

Dlaczego my?

  • poprzez kontakt z wykładowcami specjalistami
  • poprzez praktyczną naukę zawodu
  • który pozwoli Ci znaleźć wymarzoną pracę
  • egzaminu zawodowego
  • pracy zgodnej z kwalifikacjami
  • założenia i prowadzenia własnej firmy
  • wyposażamy w niezbędne materiały dydaktyczne
  • organizujemy zagraniczne praktyki i staże
  • nie pobieramy opłat za egzaminy

Partnerzy

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.