Kierunek podologSPMiS rekrutacja online rok szkolny 2020-21Atrakcyjna pracaSPMiS

Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza
Hipokrates

Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych. Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych bezpłatnych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne.
Prowadzimy naukę języka polskiego dla obcokrajowców.
Wszelkie informacje o kierunkach kształcenia, perspektywach zatrudnienia, procesie rekrutacji uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

Infolinia w języku ukraińskim i rosyjskim czynna w:  poniedziałki, wtorki i czwartki w godz.14.00 – 19.00, środy i piątki w godz. 9.00-13.00. Tel. 506 035 801.

Гаряча лінія українською або російською мовами: понеділок, вівторок, четвер – 14.00-19.00, середа, п’ятниця – 9.00-13.00. Номер телефону гарячої лінії: 506 035 801

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na wszystkich kierunkach.

REKRUTACJA DO SZKOŁY JEST CIĄGŁA
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo

Infolinia (informacja o kierunkach kształcenia, perspektywach zatrudnienia, procesie rekrutacji) czynna przez 7 dni w tygodniu od 8.00-22.00 +48 510 036 706

W sprawach związanych z planem zajęć, rozpoczęciem roku szkolnego, organizacją roku szkolnego, wynikami egzaminów oraz pozostałymi tematami związanymi z edukacją prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły ( zakładka KONTAKT )


Prowadzimy bezpłatną naukę w następujących miastach:

Rekrutacja do szkoły

REKRUTACJA DO SZKOŁY JEST CIĄGŁA

Trwa rekrutacja na wszystkie kierunki 

Polecane kierunki kształcenia policealnego

Technik elektroradiolog

Technik elektroradiolog

ze szkoleniem dodatkowym metody stosowane w radioterapii lub kurs ochrony radiologicznej
Technik dentystyczny

Technik dentystyczny

ze szkoleniem dodatkowym w zakresie Elementy implantologii oraz technologii CAD /CAM

Technik farmaceutyczny

ze szkoleniem dodatkowym w zakresie zielarstwa, dermokonsultacji lub homeopatii

Ortoptystka

Ortoptystka

ze szkoleniem dodatkowym w zakresie optodysleksji i integracji sensorycznej, szkoleniem z zakresu refrakcji
Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

ze szkoleniem dodatkowym w zakresie sterylizacji medycznej, szkoleniem z zakresu Radiologii w stomatologii
Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

ze szkoleniem dodatkowym w zakresie arteterapii lub terapii śmiechem i zabawą
Technik masażysta

Technik masażysta

ze szkoleniem dodatkowym w zakresie Odnowy biologicznej i Kinesiotapingu

Szkolenia dla słuchaczy Szkół medycznych

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

Oferowane przez Studium praktyki i staże zagraniczne stanowią dla słuchaczy możliwość zwiększenia szans na europejskim rynku pracy.

Uprawnienia Szkoły publicznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada uprawnienia szkoły publicznej dla młodzieży.

Posiadamy pozwolenie Ministerstwa Zdrowia. Nadzór nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty. Państwowe Egzaminy Zawodowe przeprowadzamy we własnych ośrodkach egzaminacyjnych.

Słuchacze otrzymują legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy oraz zaświadczenia do ZUS.

Warunki nauki

 • praktyczna nauka zawodu w specjalistycznych placówkach medycznych
 • ponad 50% czasu nauki przeznaczone na zajęcia praktyczne
 • dodatkowe kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • absolwenci otrzymują tytuł technika oraz EUROPASS, europejski certyfikat umiejętności uznawany w krajach Unii Europejskiej
 • pośredniczymy w zatrudnieniu naszych absolwentów w kraju i za granicą.

Kto może podjąć naukę w SPMiS?

 • absolwenci szkoły średniej
 • Nie wymagamy matury!
 • absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie zapewnia miejsca na rynku pracy
 • osoby poszukujące pracy
 • pracownicy, którzy planują swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, dostosowując się do oczekiwań pracodawcy oraz dynamicznie zmieniającego się rynku pracy
 • osoby, które chcą podjąć pracę poza granicami kraju, którym zapewniamy zdobycie zawodu, naukę języka oraz umowę o pracę w kraju partnerskim.

Aktualności

SPMiS Gdańsk siedziba 4

Dlaczego my?

Pomożemy Ci zdobyć dobry zawód

 • poprzez kontakt z wykładowcami specjalistami
 • poprzez praktyczną naukę zawodu
 • który pozwoli Ci znaleźć wymarzoną pracę

Przygotujemy Cię do

 • egzaminu zawodowego
 • pracy zgodnej z kwalifikacjami
 • założenia i prowadzenia własnej firmy

Dajemy Ci naukę bez ukrytych kosztów

 • wyposażamy w niezbędne materiały dydaktyczne
 • organizujemy zagraniczne praktyki i staże
 • nie pobieramy opłat za egzaminy

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.