Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:

 • Asystentka stomatologiczna: Asystowanie w implantologii, Radiologia w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)
 • Higienistka stomatologiczna: Kurs sterylizacji medycznej, Radiologia w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)
 • Technik dentystyczny: Elementy implantologii oraz technologia CAD /CAM
 • Ortoptystka: Elementy optodysleksji i integracji sensorycznej, szkolenie z zakresu refrakcji
 • Technik usług kosmetycznych: SPA & Wellnes, charakteryzacja teatralna , elementy medycyny estetycznej
 • Technik masażysta: SPA & Wellnes ,odnowa biologiczna , elementy fizjoterapii i Kinesiotaping
 • Technik ortopeda: szkolenie z zakresu podologii
 • Asystent osoby niepełnosprawnej: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opiekun osoby starszej: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opiekunka dziecięca: arteterapia, masaż Shantala oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opiekunka środowiskowa: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Protetyk słuchu: budowanie strategii marketingowej i wprowadzenie produktu z sukcesem na rynek
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Technik sterylizacji medycznej: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Na wszystkich kierunkach kształcenia organizujemy dodatkowe kursy i szkolenia związane z nowoczesnymi technologiami i metodami stosowanymi w poszczególnych zawodach.

SPMiS w Gdańsku

Nasza Szkoła w Gdańsku

Szkoła oferuje wyjątkowe kierunki kształcenia dające możliwość znalezienia pracy w ciekawych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach. Po ukończeniu naszej szkoły absolwent otrzymuje tytuł technika, który ułatwi start w nowej pracy. Na uwagę zasługuje świetna lokalizacja - w centrum Gdańska, w bezpośrednim sąsiedztwie Małej Kliniki - placówki medycznej, z którą szkoła ściśle współpracuje.

Do podjęcia nauki w szkole wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej, nie ma wymogu posiadania matury, ale placówka jest również dostępna dla absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą zdobyć nowy zawód oraz obcokrajowców. Na uwagę zasługuje również dobra komunikacja ze słuchaczami, jesteśmy dla słuchaczy pod telefonem od 8.00-22.00 oraz wysoka zdawalność egzaminu zawodowego, która wynosi 98%.