Ortoptystka

Opis kierunkuMasz pytanie?
o

Ortoptystka

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Rekrutacja elektroniczna:

Zawód: ortoptystka

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • ortoptystka to pracownik służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku;
 • zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii;
 • ortoptystka zajmuje się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych.

Potencjalne miejsca pracy:

 • gabinety leczenia zeza;
 • szpitalne i kliniczne oddziały okulistyki;
 • gabinety pleoptyczno-ortoptyczne;
 • własna działalność gospodarcza dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 3. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 4. Język obcy zawodowy
 5. Trening umiejętności społecznych
 6. Podstawy anatomii i patofizjologii
 7. Wybrane zagadnienia z pediatrii
 8. Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
 9. Język migowy
 10. Metody i techniki pracy ortoptystki
 11. Podstawy optyki

Absolwent potrafi:

 • wykonywać badania ortoptyczne i określone badania okulistyczne;
 • prowadzić ćwiczenia w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
 • dobierać pomoce optyczne i nieoptyczne;
 • komunikować się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym;
 • prowadzić działania w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15  w Łodzi
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź

+48 501 763 713 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

tel. 89 533 50 45 – sekretariat, pani Ewa Janukiewicz
tel. +48 506 035 201 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

tel. +48 506 035 701 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top