Technik dentystyczny

Opis kierunkuMasz pytanie?
td

Technik dentystyczny

Czas trwania nauki: 2,5 roku

 Zajęcia w weekendy

Rekrutacja elektroniczna:

Zawód: technik dentystyczny

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • zakres kompetencji zawodowych technika dentystycznego obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo uzupełnień protetycznych, szczękowoortopedycznych i twarzowo-szczękowych, zleconych przez lekarza dentystę;
 • wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu;
 • zawód wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności, podzielności uwagi i umiejętności pracy w zespole.

Potencjalne miejsca pracy:

 • pracownie protetyczne i ortodontyczne;
 • własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej;

Absolwent potrafi:

 • przygotować stanowisko pracy;
 • przestrzegać reżimu technologicznego podczas przygotowywania materiałów stosowanych w ortodoncji;
 • odlewać z wycisków oraz opracowywać modele robocze i diagnostyczne;
 • wykonywać aparaty profilaktyczne;
 • wykonywać aparaty stosowane w leczeniu ortodontycznym;
 • naprawiać aparaty ortodontyczne;
 • wykonywać i wmontowywać dodatkowe elementy, zgodnie z zaleceniem lekarza;
 • oceniać jakość wykonywanych aparatów ortodontycznych i szyn chirurgicznych;
 • rozróżniać typy aparatów stałych;
 • uwzględniać sposoby leczenia stosowane w danym regionie;
 • korzystać z dokumentacji materiałowej, instrukcji obsługi urządzeń i literatury fachowej;
 • podnosić swoje kwalifikacje oraz wdrażać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ortodoncji;

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne;
 2. Podstawy przedsiębiorczości;
 3. Anatomia i fizjologia człowieka;
 4. Materiały i technologie w technice dentystycznej;
 5. Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej;
 6. Teoretyczne podstawy w technice dentystycznej;
 7. Teoretyczne podstawy ortodoncji;
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 9. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. Promocja zdrowia i pierwsza pomoc;
 11. Technologie informatyczne;
 12. Język obcy zawodowy;
 13. Język migowy;
 14. Pracownia techniki dentystycznej;
 15. Pracownia techniki ortodontycznej;
 16. Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji – zajęcia praktyczne;
 17. Praktyki zawodowe na IV i V semestrze.

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

tel. 89 533 50 45 – sekretariat, pani Ewa Janukiewicz
tel. +48 506 035 201 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

tel. +48 506 035 701 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top