Szkoła policealna w Gdańsku, kierunek technik masażysta

Technik masażysta

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna w miastach:

GdańskKoszalinKościerzynaLęborkŁódźOlsztynWałczWarszawa

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Język angielski zawodowy
 2. Komunikacja interpersonalna
 3. BHP i pierwsza pomoc
 4. Zdrowie publiczne
 5. Teoretyczne podstawy masażu
 6. Anatomia z fizjologią
 7. Zarys fizjoterapii
 8. Zagadnienia kliniczne w masażu

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Masaż
 2. Fizjoterapia
 3. Anatomia topograficzna
 4. Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Technik masażysta

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Odnowa biologiczna i Kinesiotaping.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczenie usług indywidualnych;
 • szpitale;
 • przychodnie rehabilitacyjne;
 • gabinety fizjoterapeutyczne;
 • sanatoria;
 • hotele i gabinety odnowy biologicznej;
 • ośrodki SPA;
 • prywatne gabinety masażu;
 • masażysta drużyny sportowej.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Technik masażysta
  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 325402

  Technik masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają osoby zdrowe, wykonując masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Technik masażysta musi dysponować biegłą znajomością anatomii , teorii masażu oraz wiedzą z zakresu fizjoterapii, a także sprawnością manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

  Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

  Szkoła policealna - technik masażysta

  Prowadzimy naukę w miastach
  • Gdańsk
  • Koszalin
  • Kościerzyna
  • Lębork
  • Łódź
  • Olsztyn
  • Wałcz
  • Warszawa