Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:

  • Technik administracji: organizacja pracy rejestracji medycznej, sekretariatu medycznego lub administracja w bezpieczeństwie

Na wszystkich kierunkach kształcenia organizujemy dodatkowe kursy i szkolenia związane z nowoczesnymi technologiami i metodami stosowanymi w poszczególnych zawodach.

SPMiS w Lęborku

Nasza Szkoła w Lęborku

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku wpisuje się w pejzaż edukacyjny miasta.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalu, domach opieki społecznej, gabinetach masażu, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych ,żłobkach przedszkolach, w ośrodkach pomocy społecznej.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami.