Każda osoba niepełnosprawna z pomocą lub samodzielnie może przygotować swoją, własną kartkę. W ten sposób może poprawić motorykę małą, poznać nowe techniki, integrować się z grupą, a przede wszystkim zbliżyć się do rodziny.

Przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny w pracowni laboratoryjnej oraz zachowaniu reżimu sanitarnego podczas stacjonarnych zajęć praktycznych na kierunku technik farmaceutyczny, uczennice III semestru poznały reakcję redoks (inaczej reakcja utleniania i redukcji). Reakcja jest typem reakcji chemicznej, w której występuje transfer elektronów, pomiędzy dwoma związkami.
 
Na zajęciach uczennice:
– wyznaczyły stopień utleniania pierwiastka;
– poznały reguły stopnia utlenienia pierwiastka;
– wyznaczyły, gdzie w reakcji znajduje się reduktor;
– uzupełniły współczynniki

Użyli m.in. patyczków do uszu, sznurków, cytryn, papryki, szczotek do naczyń, a nawet najzwyklejszych gąbek.

Każda osoba, niezależnie od stopnia niepełnosprawności może stworzyć swoje własne dzieło dla relaksu, poprawienia nastroju, motoryki małej ( sprawność dłoni i palców), jak również koordynacji wzrokowo-ruchowej ( umiejętność łączenia tego, co widzi oko z tym, co wykonuje ręka).

Tego typu aktywności pozwalają osobom niepełnosprawnym radzić sobie w życiu codziennym, przez co integrują się z otoczeniem. Ponadto poprawiają pracę dłoni, co jest bardzo istotne np. w rehabilitacji osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. A co najważniejsze, wspólne przygotowywanie wypieków to ogromna frajda dla całej rodziny !

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Projektowania konstrukcji protetycznych
 • Wykonywania wzorników zgryzowych
 • Sporządzania gipsowych modeli diagnostycznych i roboczych szczęk i żuchwy
 • Wykonywania koron zębowych, protez, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i epitez stosowanych do rehabilitacji
 • Wykonywania napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 • Umocowywania modeli roboczych w artykulatorach lub zgryzadłach
 • Obsługi urządzeń i aparatury specjalistycznej

Zapoznasz się z następującymi systemami :

 • systemy wtrysku termicznego
 • systemy zatrzasków i zasuw
 • ceramika
 • frezowanie elementów precyzyjnych
 • system termoformowania ciśnieniowego

Dodatkowo :

 • Projektowania w systemie CAD/CAM
 • Obsługi programów komputerowych niezbędnych w pracy zawodowej
 • Współpracy z zespołem dentystycznym
 • Prowadzenia dokumentacji wykonywanych prac protetycznych
 • Zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Po ukończeniu szkoły na kierunku technik dentystyczny znajdziesz zatrudnienie w:

 • Poradniach protetycznych
 • Poradniach ortodontycznych
 • Gabinetach stomatologicznych
 • Przychodniach stomatologicznych
 • We własnej pracowni protetycznej
 • We własnej pracowni ortodontycznej

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny : MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej ortodoncji oraz epitez twarzy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie :
 • Projektowania w systemie CAD /CAM
 • Implantologii,
 • Porcelana tłoczona PRESS
 • Wykonywanie protez metodą wlewową

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706, e-mail : info@szkolymedyczne.eu
Serdecznie zapraszamy

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • Wykonywania wstępnych badań stomatologicznych
 • Wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
 • Prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
 • Organizowania prac związanych z wykonywaniem usług stomatologicznych
 • Wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • Prowadzenia dokumentacji medycznej i finansowej związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • Bieżącej konserwacji sprzętu

oraz dodatkowo

 • Zasad asystowania
 • Asystowania w implantologii
 • Asystowania podczas zabiegów chirurgicznych
 • Asystowania w ortodoncji
 • Sterylizacji i dezynfekcji

Po ukończeniu szkoły na kierunku higienistka stomatologiczna znajdziesz zatrudnienie w:

 • gabinetach dentystycznych
 • szpitalach
 • klinikach dentystycznych
 • poradniach i publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 •  świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna : MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikat ukończenia kursu sterylizacji medycznej oraz szkoleń dodatkowych w zakresie asystowania , pierwszej pomocy przedmedycznej oraz RTG.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706, e-mail : info@szkolymedyczne.eu
Serdecznie zapraszamy

Temat szkolenia: ”Rentgenodiagnostyka w stomatologii”
Szkolenie prowadzili: lekarz stomatolog dr Tomasz Gajewski oraz mgr elektroradiologii Beata Skwierczyńska

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

 W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Prowadzenia badań audiometrycznych słuchu
 • Diagnozowania ubytku słuchu u pacjentów dorosłych
 • Prowadzenia badań tzw. obiektywnych ubytku słuchu u dzieci
 • Konsultowania się z zespołem terapeutycznym oraz dobór odpowiedniego aparatu słuchowego
 • Dobierania i dopasowywania wkładek usznych
 • Wykonywania wycisków i wkładek usznych
 • Naprawy aparatów słuchowych
 • Dostrajania akustycznego aparatu słuchowego
 • Pouczania pacjenta o sposobie posługiwania się wkładką uszną: zauszną, wewnątrzkanałową, oraz o sposobie jej konserwacji
 • Sprawowania opieki akustycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi

dodatkowo:

budowania strategii marketingowej i wprowadzenia produktu z sukcesem na rynek

 Po ukończeniu szkoły na kierunku protetyk słuchu znajdziesz zatrudnienie w:

 • prywatnych gabinetach zajmujących się dobieraniem i dopasowywaniem aparatów słuchowych;
 • podmiotach leczniczych (przychodnie, szpitale itp.);
 • własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu protetyki słuchu.

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie protetyk słuchu MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikat ukończenia szkolenia z  budowania strategii marketingowej i wprowadzenia produktu z sukcesem na rynek

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706, e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i ciała
 • Wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i ciała
 • Przygotowania klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą
 • Dobierania i stosowania właściwych preparatów kosmetycznych
 • Dobierania metod i technik wykonywania określonych zabiegów
 • Dobierania aparatury, narzędzi i przyborów do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określania działania czynników fizykalnych na organizm człowieka
 • Udzielania porad kosmetycznych
 • Organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego oraz dodatkowo:
 • Wykonywania masażu gorącymi kamieniami, bańką chińską, stemplami ziołowymi, lodem, miodem, czekoladą itp.
 • Przedłużania i zagęszczania rzęs
 • Przekłuwania uszu
 • Manicure hybrydowego
 • Prowadzenia działalności profilaktycznej popularyzującej zachowania prozdrowotne

Po ukończeniu szkoły na kierunku technik usług kosmetycznych znajdziesz zatrudnienie w:

 • gabinetach kosmetycznych
 • salonach SPA
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • Day SPA
 • hotelach SPA

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych:
 • FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych, wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie SPA & Wellness oraz Przedłużania i zagęszczania rzęs , Przekłuwania uszu i Manicure hybrydowego

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706, e-mail: info@szkolymedyczne.eu
Serdecznie zapraszamy<

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.
W naszej szkole policealnej nauczysz się:
 • wykonywania badań ortoptycznych i okulistycznych niezbędnych w pracy ortoptystki
 • stosowania ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu
 • stosowania ćwiczeń ortoptycznych w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia
 • dostosowywania ćwiczeń do możliwości pacjenta
 • dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych
 • obserwowania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi
 • objaśniania przyczyn powstawania zeza
 • rozróżniania rodzajów zeza i niedowidzenia
 • omawiania leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza
 • wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia podstawowych chorób narządu wzroku
 • edukowania dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych
 • współpracy z zespołem terapeutycznym
 • korzystania z wiedzy z zakresu optodysleksji , psychologii ,pedagogiki oraz innych dziedzin nauk medycznych i humanistycznych
 • określania rozwoju psychomotorycznego pacjenta w różnych okresach życia
 • wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia podstawowych chorób narządu wzroku
 • różnicowania badań ortoptycznych i okulistycznych
 • stosowania profilaktyki okulistycznej i różnych form promocji zdrowia
 • korzystania z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną
 • udzielania pierwszej pomocy
Po ukończeniu szkoły na kierunku ortoptystka znajdziesz zatrudnienie w:
 • gabinetach ortoptycznych
 • gabinetach pleoptycznych
 • przychodniach leczenia zeza
 • oddziałach okulistycznych szpitali
 • specjalistycznych oddziałach leczenia zeza
 • przedszkolach dla dzieci niedowidzących i zezujących
Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ortoptystka – MED.04.. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie optodysleksji i integracji sensorycznej
Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706, e-mail: info@szkolymedyczne.eu
Serdecznie zapraszamy

Kształcimy w trybie dziennym , weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę zajęć stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych pracowniach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.
W naszej szkole policealnej nauczysz się:
 • dokonywania pomiarów wad wzroku za pomocą przyrządów oftalmicznych oraz przeprowadzania badań komputerowych wzroku
 • dobieranie szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych, korygujących wady wzroku (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, zez ukryty i inne), na podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty
 • dobierania opraw okularowych na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki, mocowanie i sprawdzanie ustawienia szkieł w oprawie
 • wykonywania okularów dla indywidualnych potrzeb klientów
 • dokonywania napraw i konserwacji wszystkich typów okularów
 • wykonywania przyrządów i aparatów optycznych oraz pomocy wzrokowych
Po ukończeniu szkoły na kierunku technik optyk znajdziesz zatrudnienie w:
 • zakładach optycznych
 • salonach optycznych
 • punktach serwisowych
 • placówkach medycznych
 •  instytucjach naukowo badawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno-mechaniczno-elektronicznej i pomiarowej
 • własnych salonach optycznych- własna działalność gospodarcza
Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik optyk MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych oraz MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie refrakcji.
Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706, e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku technik dentystyczny ze szkoleniem dodatkowym w zakresie technologii CAD/CAM oraz implantologii.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Projektowania konstrukcji protetycznych
 • Wykonywania wzorników zgryzowych
 • Sporządzania gipsowych modeli diagnostycznych i roboczych szczęk i żuchwy
 • Wykonywania koron zębowych, protez, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i epitez stosowanych do rehabilitacji
 • Wykonywania napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 • Umocowywania modeli roboczych w artykulatorach lub zgryzadłach
 • Obsługi urządzeń i aparatury specjalistycznej

Zapoznasz się z następującymi systemami :

 • systemy wtrysku termicznego
 • systemy zatrzasków i zasuw
 • ceramika
 • frezowanie elementów precyzyjnych
 • system termoformowania ciśnieniowego

Dodatkowo :

 • Projektowania w systemie CAD/CAM
 • Obsługi programów komputerowych niezbędnych w pracy zawodowej
 • Współpracy z zespołem dentystycznym
 • Prowadzenia dokumentacji wykonywanych prac protetycznych
 • Zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Po ukończeniu szkoły na kierunku technik dentystyczny znajdziesz zatrudnienie w:

 • Poradniach protetycznych
 • Poradniach ortodontycznych
 • Gabinetach stomatologicznych
 • Przychodniach stomatologicznych
 • We własnej pracowni protetycznej
 • We własnej pracowni ortodontycznej

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny : MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej ortodoncji oraz epitez twarzy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie :
 • Projektowania w systemie CAD /CAM
 • Implantologii,
 • Porcelana tłoczona PRESS
 • Wykonywanie protez metodą wlewową

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku higienistka stomatologiczna z kursem dodatkowym w zakresie sterylizacji medycznej oraz szkoleniem RTG dla higienistek stomatologicznych.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

.W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • Wykonywania wstępnych badań stomatologicznych
 • Wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
 • Prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
 • Organizowania prac związanych z wykonywaniem usług stomatologicznych
 • Wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • Prowadzenia dokumentacji medycznej i finansowej związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • Bieżącej konserwacji sprzętu

oraz dodatkowo

 • Zasad asystowania
 • Asystowania w implantologii
 • Asystowania podczas zabiegów chirurgicznych
 • Asystowania w ortodoncji
 • Sterylizacji i dezynfekcji

Po ukończeniu szkoły na kierunku higienistka stomatologiczna znajdziesz zatrudnienie w:

 • gabinetach dentystycznych
 • szpitalach
 • klinikach dentystycznych
 • poradniach i publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 •  świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna : MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikat ukończenia kursu sterylizacji medycznej oraz szkoleń dodatkowych w zakresie asystowania , pierwszej pomocy przedmedycznej oraz RTG.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku Protetyk słuchu ze szkoleniem dodatkowym z  budowania strategii marketingowej i wprowadzenia produktu z sukcesem na rynek

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

 W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Prowadzenia badań audiometrycznych słuchu
 • Diagnozowania ubytku słuchu u pacjentów dorosłych
 • Prowadzenia badań tzw. obiektywnych ubytku słuchu u dzieci
 • Konsultowania się z zespołem terapeutycznym oraz dobór odpowiedniego aparatu słuchowego
 • Dobierania i dopasowywania wkładek usznych
 • Wykonywania wycisków i wkładek usznych
 • Naprawy aparatów słuchowych
 • Dostrajania akustycznego aparatu słuchowego
 • Pouczania pacjenta o sposobie posługiwania się wkładką uszną: zauszną, wewnątrzkanałową, oraz o sposobie jej konserwacji
 • Sprawowania opieki akustycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi

dodatkowo:

budowania strategii marketingowej i wprowadzenia produktu z sukcesem na rynek

 Po ukończeniu szkoły na kierunku protetyk słuchu znajdziesz zatrudnienie w:

 • prywatnych gabinetach zajmujących się dobieraniem i dopasowywaniem aparatów słuchowych;
 • podmiotach leczniczych (przychodnie, szpitale itp.);
 • własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu protetyki słuchu.

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie protetyk słuchu MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikat ukończenia szkolenia z  budowania strategii marketingowej i wprowadzenia produktu z sukcesem na rynek

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706
e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku technik usług kosmetycznych z elementami medycyny estetycznej oraz   szkoleniami  dodatkowymi w zakresie SPA & Wellness.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy , szyi , dekoltu, dłoni , stóp i ciała
 • Wykonywania zabiegów upiększających twarzy , szyi , dekoltu, dłoni , stóp i ciała
 • Przygotowania klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą
 • Dobierania i stosowania właściwych preparatów kosmetycznych
 • Dobierania metod i technik wykonywania określonych zabiegów
 • Dobierania aparatury, narzędzi i przyborów do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określania działania czynników fizykalnych na organizm człowieka
 • Udzielania porad kosmetycznych
 • Organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznegooraz dodatkowo:
 • Wykonywania masażu gorącymi kamieniami , bańką chińską ,stemplami ziołowymi , lodem , miodem , czekoladą itp.
 • Przedłużania i zagęszczania rzęs
 • Przekłuwania uszu
 • Manicure hybrydowego
 • Prowadzenia działalności profilaktycznej popularyzującej zachowania prozdrowotne

Po ukończeniu szkoły na kierunku technik usług kosmetycznych znajdziesz zatrudnienie w:

 • gabinetach kosmetycznych
 • salonach SPA
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • Day SPA
 • hotelach SPA

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych :

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych, wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

 • zaświadczenia MEN oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie SPA & Wellness oraz Przedłużania i zagęszczania rzęs , Przekłuwania uszu i Manicure hybrydowego

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku ortoptystka ze szkoleniem dodatkowym w zakresie optodysleksji i integracji sensorycznej.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

  wykonywania badań ortoptycznych i okulistycznych niezbędnych w pracy ortoptystki

  stosowania ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu

  stosowania ćwiczeń ortoptycznych w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia

  dostosowywania ćwiczeń do możliwości pacjenta

  dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych

  obserwowania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi

  objaśniania przyczyn powstawania zeza,

  rozróżniania rodzajów zeza i niedowidzenia,

  omawiania leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza

  wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia podstawowych chorób narządu wzroku

  edukowania dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych

  współpracy z zespołem terapeutycznym

  korzystania z wiedzy z zakresu optodysleksji , psychologii ,pedagogiki oraz innych dziedzin nauk medycznych i humanistycznych

– określania rozwoju psychomotorycznego pacjenta w różnych okresach życia

  wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia podstawowych chorób narządu wzroku

  różnicowania badań ortoptycznych i okulistycznych

  stosowania profilaktyki okulistycznej i różnych form promocji zdrowia

  korzystania z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną

  udzielania pierwszej pomocy

Po ukończeniu szkoły na kierunku ortoptystka znajdziesz zatrudnienie w:

– gabinetach ortoptycznych

  gabinetach pleoptycznych

  przychodniach leczenia zeza

  oddziałach okulistycznych szpitali

  specjalistycznych oddziałach leczenia zeza

  przedszkolach dla dzieci niedowidzących i zezujących

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

  świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,

  dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ortoptystka – MED.04.. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,

  zaświadczenia MEN oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie optodysleksji i integracji sensorycznej

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy

W Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Wałczu na kierunku technik usług kosmetycznych ze szkoleniami z zakresu SPA & Wellness po raz kolejny zorganizowane zostały warsztaty dla uczennic pierwszego i drugiego roku. Warsztaty odbyły się w Akademii Urody, a ich tematem było przedłużanie i zagęszczanie rzęs. Zajęciom praktycznym towarzyszył wykład na temat budowy oka oraz przedłużania i zagęszczanie rzęs różnymi metodami. Po wykładzie uczennice uczestniczyły w zajęciach praktycznych.

Absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Kościerzynie uzyskają tytuł technika potwierdzony Dyplomem kwalifikacji w zawodzie wraz z suplementem w języku angielskim Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej oraz certyfikaty z atrakcyjnych szkoleń i kursów dodatkowych w zakresie SPA & Wellnes podnoszących ich konkurencyjność na rynku pracy.

W roku szkolnym 2018/2019 w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych słuchaczom uczącym się na kierunku technik administracji stworzyliśmy możliwość realizacji dodatkowego szkolenia w zakresie obsługi sekretariatu medycznego, rejestracji medycznej lub administracja w bezpieczeństwie.

Uczennice na kierunku terapeuta zajęciowy semestr I, podczas zajęć z języka migowego w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Kościerzynie, zaprezentowały wierszyk Ślimak, ślimak pokaż rogi.
Nauczyciel prowadzący mgr Dorota Kolińska.

Uczniowie na kierunku Terapeuta zajęciowy wykonali z rolek papieru toaletowego wieńce, koszyki i dekoracje ozdobne, podczas zajęć z papieroplastyki (ergoterapia sztuka użytkowa).

Filmy instruktażowe przygotowane w ramach projektu „Staże zagraniczne drogą do zwiększenia szans na europejskim rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek – najlepsza inwestycja.