Galeria Łódź

Szkolenie skierowane było do słuchaczek kierunków higienistka stomatologiczna oraz asystentka stomatologiczna.

Słuchacze kierunku terapeuta zajęciowy podczas terapii manualnej (tematyka jesień) w Domu Pomocy Społecznej wraz z podopiecznymi wykonywali bukiety kwiatów z liści klonu, malowali i wykonywali rysunki różnymi technikami.

Szkolenia dotyczyły współczesnych technologii stosowanych w marce ORAL B., mechanicznej i chemicznej kontroli biofilmu. Kurs skierowany był do słuchaczek kierunku higienistka stomatologiczna.

 

Uczniowie przygotowują różne zestawy ćwiczeń dla swoich podopiecznych. W pierwszej kolejności gimnastyka poranna dla podopiecznych domów pomocy społecznej, później ćwiczenia ogólnokondycyjne dla dzieci w różnym wieku z placówek warsztatów terapii zajęciowej. Uczniowie wchodzą w role podopiecznych i ćwiczą zgodnie z zadaniami trenera.

W dniu 28 marca 2019 r. w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi odbyło się szkolenie z japońskiej techniki kumihimo przeprowadzone przez łódzką firmę Ariadna.

W dniu 15 marca 2017 roku w ośrodku w ŁODZI odbyło się szkolenie: MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ.

W dniu 25 marca br. zapraszamy na kolejne: KINEZJOTAPING.

 

 

 

Słuchacze kierunku ortoptystka  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi na zajęciach  praktycznych: ćwiczenia i badania ortoptyczne w Gabinecie Ortoptycznym  w Przychodni “Lepszy wzrok” ul. Piwna 47 .

Słuchacze kierunku terapeuta zajęciowy w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi podczas zajęć praktycznych wykorzystywali wiklinę papierową do wyplatania koszyków . Powstały prawdziwe dzieła sztuki w jesiennych barwach…

W maju br. słuchacze kierunków technik masażysta oraz higienistka stomatologiczna ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi uczestniczyli w stażu zawodowym w północnej Hiszpanii, w regionie Asturia. Praktyka zrealizowana została w ramach projektu „Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Był to trzeci z czterech zaplanowanych wyjazdów ,w których mają okazję wziąć udział najlepsi słuchacze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi na przestrzeni od kwietnia do października br.

20-osobowa grupa słuchaczy z oddziałów Studium Pracowników Medycznych w Olsztynie,Wałczu, Malborku, Koszalinie i Łodzi uczestniczyła w stażu zawodowym w ośrodku Ovida Centro Intergeneracional w miejscowości Oviedo. Uczniowie kierunków stomatologicznych odbywali praktyki w gabinetach stomatologicznych i laboratoriach protetycznych, między innymi asystując podczas zabiegów chirurgicznych i implantologicznych. Technicy masażyści poznawali nowe techniki masażu oraz doskonalili swoje umiejętności podczas pilatesu oraz zajęć rehabilitacyjnych na basenie.

W planie praktyk znalazły się również lekcje języka hiszpańskiego oraz wycieczki do pobliskich miejscowości realizowane w ramach przygotowania kulturowego, m.in. do uroczej, położonej nad oceanem miejscowości Gijón, gdzie uczniowie poznali przysmaki regionalnej kuchni.
więcej o projekcie

 

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.