Arteterapia to  terapia przez sztukę. Działania artystyczne są sposobem na wyrażenie siebie. Osoby z problemami natury emocjonalnej, psychologicznej, często dopiero przez sztukę są w stanie się otworzyć .W arteterapii nie trzeba mieć żadnych uzdolnień kierunkowych . Działanie terapeutyczne ma sam proces twórczy. Arteterapia jest dobra dla każdego i w każdym wieku: mogą z niej korzystać dzieci, osoby dorosłe i seniorzy.

Szkolenie skierowane było do słuchaczek kierunków higienistka stomatologiczna oraz asystentka stomatologiczna.

Słuchacze kierunku terapeuta zajęciowy podczas terapii manualnej (tematyka jesień) w Domu Pomocy Społecznej wraz z podopiecznymi wykonywali bukiety kwiatów z liści klonu, malowali i wykonywali rysunki różnymi technikami.

Szkolenia dotyczyły współczesnych technologii stosowanych w marce ORAL B., mechanicznej i chemicznej kontroli biofilmu. Kurs skierowany był do słuchaczek kierunku higienistka stomatologiczna.

 

Uczniowie przygotowują różne zestawy ćwiczeń dla swoich podopiecznych. W pierwszej kolejności gimnastyka poranna dla podopiecznych domów pomocy społecznej, później ćwiczenia ogólnokondycyjne dla dzieci w różnym wieku z placówek warsztatów terapii zajęciowej. Uczniowie wchodzą w role podopiecznych i ćwiczą zgodnie z zadaniami trenera.

W dniu 28 marca 2019 r. w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi odbyło się szkolenie z japońskiej techniki kumihimo przeprowadzone przez łódzką firmę Ariadna.

W dniu 15 marca 2017 roku w ośrodku w ŁODZI odbyło się szkolenie: MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ.

W dniu 25 marca br. zapraszamy na kolejne: KINEZJOTAPING.

 

 

 

Słuchacze kierunku ortoptystka  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi na zajęciach  praktycznych: ćwiczenia i badania ortoptyczne w Gabinecie Ortoptycznym  w Przychodni “Lepszy wzrok” ul. Piwna 47 .

Słuchacze kierunku terapeuta zajęciowy w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi podczas zajęć praktycznych wykorzystywali wiklinę papierową do wyplatania koszyków . Powstały prawdziwe dzieła sztuki w jesiennych barwach…

W maju br. słuchacze kierunków technik masażysta oraz higienistka stomatologiczna ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi uczestniczyli w stażu zawodowym w północnej Hiszpanii, w regionie Asturia. Praktyka zrealizowana została w ramach projektu „Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Był to trzeci z czterech zaplanowanych wyjazdów ,w których mają okazję wziąć udział najlepsi słuchacze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi na przestrzeni od kwietnia do października br.

20-osobowa grupa słuchaczy z oddziałów Studium Pracowników Medycznych w Olsztynie,Wałczu, Malborku, Koszalinie i Łodzi uczestniczyła w stażu zawodowym w ośrodku Ovida Centro Intergeneracional w miejscowości Oviedo. Uczniowie kierunków stomatologicznych odbywali praktyki w gabinetach stomatologicznych i laboratoriach protetycznych, między innymi asystując podczas zabiegów chirurgicznych i implantologicznych. Technicy masażyści poznawali nowe techniki masażu oraz doskonalili swoje umiejętności podczas pilatesu oraz zajęć rehabilitacyjnych na basenie.

W planie praktyk znalazły się również lekcje języka hiszpańskiego oraz wycieczki do pobliskich miejscowości realizowane w ramach przygotowania kulturowego, m.in. do uroczej, położonej nad oceanem miejscowości Gijón, gdzie uczniowie poznali przysmaki regionalnej kuchni.
więcej o projekcie