Arteterapia to  terapia przez sztukę. Działania artystyczne są sposobem na wyrażenie siebie. Osoby z problemami natury emocjonalnej, psychologicznej, często dopiero przez sztukę są w stanie się otworzyć .W arteterapii nie trzeba mieć żadnych uzdolnień kierunkowych . Działanie terapeutyczne ma sam proces twórczy. Arteterapia jest dobra dla każdego i w każdym wieku: mogą z niej korzystać dzieci, osoby dorosłe i seniorzy.

Szkolenie skierowane było do słuchaczek kierunków higienistka stomatologiczna oraz asystentka stomatologiczna.

Słuchacze kierunku terapeuta zajęciowy podczas terapii manualnej (tematyka jesień) w Domu Pomocy Społecznej wraz z podopiecznymi wykonywali bukiety kwiatów z liści klonu, malowali i wykonywali rysunki różnymi technikami.

Szkolenia dotyczyły współczesnych technologii stosowanych w marce ORAL B., mechanicznej i chemicznej kontroli biofilmu. Kurs skierowany był do słuchaczek kierunku higienistka stomatologiczna.

 

Uczniowie przygotowują różne zestawy ćwiczeń dla swoich podopiecznych. W pierwszej kolejności gimnastyka poranna dla podopiecznych domów pomocy społecznej, później ćwiczenia ogólnokondycyjne dla dzieci w różnym wieku z placówek warsztatów terapii zajęciowej. Uczniowie wchodzą w role podopiecznych i ćwiczą zgodnie z zadaniami trenera.

W dniu 28 marca 2019 r. w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi odbyło się szkolenie z japońskiej techniki kumihimo przeprowadzone przez łódzką firmę Ariadna.

W dniu 15 marca 2017 roku w ośrodku w ŁODZI odbyło się szkolenie: MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ.

W dniu 25 marca br. zapraszamy na kolejne: KINEZJOTAPING.