Galeria Olsztyn

 

Słuchacze i słuchaczki III roku Technik dentystyczny i II roku Protetyk Słuchu ze Szkoły Policealnej Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Olsztynie podczas  próbnego egzaminu pisemnego.

Jeszcze przed nimi próbny egzamin praktyczny. Natomiast 14 stycznia 2017 r.

egzamin kwalifikacyjny zawodowy. Życzymy dużo siły i sukcesów.

Podczas tych dwóch tygodni nauczyłyśmy się nie tylko pracy z pacjentami pod kierownictwem niezwykłego człowieka i nauczyciela Jorge, ale również poznałyśmy kulturę i obyczaje mieszkańców Asturii.
Czas wolny od pracy przeznaczony był na naukę języka hiszpańskiego oraz wyjazdy do sąsiednich miasteczek: Gijon oraz Aviles. Wspólne wyjazdy w gronie obecnych tam masażystów umożliwiły integrację pomiędzy pozostałymi oddziałami szkoły.” – mówi Aleksandra. E , SPMIS Olsztyn
Pełną relację z wyjazdu grupy uczniów Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Olsztynie , Wałczu , Malborku i Koszalinie na staż w Hiszpanii znaleźć można na portalu olsztyn24.com.
Zapraszamy do lektury i obejrzenia zdjęć:

http://www.olsztyn24.com/news/27621-sluchacze-olsztyskiego-studium-pracownikow-medycznych-i-spolecznych-na-stazu-zawodowym-w-hiszpanii.html

Więcej o aktualnie realizowanym stażu zagranicznym

 

W okresie od 28 lutego do 12 marca 20 słuchaczy Studium Pracowników Medycznych i Społecznych z Wałcza , Olsztyna , Koszalina i Malborka uczestniczyło w stażu zawodowym w Hiszpanii .Słuchacze kierunków technik masażysta , higienistka stomatologiczna oraz technik dentystyczny szkolili swoje umiejętności zawodowe i językowe w ośrodku OVIDA CENTROINTERGENERACIONAL W Oviedo w regionie Asturia. Do kolejnych wyjazdów przygotowują się słuchacze z Łodzi i Kościerzyny. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą relacją ze stażu: źródło ” Pojezierze Wałeckie ” nr 13 ( 979 ) z 30 marca 2016 roku. W kolejnych tygodniach relacje z Olsztyna , Koszalina i Malborka.

[accordion-item title=”Zajęcia praktyczne słuchaczy kierunku higienistka stomatologiczna w Wojewódzkiej Stomatologicznej Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie”]

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.