Technik ortopeda

Opis kierunkuMasz pytanie?
to

Technik ortopeda

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Rekrutacja elektroniczna:

Zawód: technik ortopeda

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych;
 • realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika;
 • prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi;
 • wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych;
 • dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej;
 • pobiera miary;
 • wykonuje pozytywy gipsowe;
 • dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

Potencjalne miejsca pracy:

 • szpitalne oddziały ortopedyczne i rehabilitacji;
 • zakłady usprawniania leczniczego;
 • zakłady sprzętu ortopedycznego.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne;
 2. Działalność gospodarcza w służbie zdrowia;
 3. Język obcy w ortopedii;
 4. Podstawy psychologii;
 5. Język migowy;
 6. Zarys anatomii, fizjologii i patologii;
 7. Biomechanika ortopedyczna;
 8. Technologia obróbki materiałów;
 9. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 10. Podstawy kinezyterapii;
 11. Technika ortopedyczna;
 12. Praktyki zawodowe na I, II, III i IV semestrze.

Absolwent potrafi:

 • oceniać stan funkcjonalny pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektować i wykonywać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • opracowywać indywidualny plan zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
 • dobierać, stosować oraz kierować procesem technologicznym wykonania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
 • dokonywać bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • podejmować współpracę z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

tel. +48 506 035 701 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top