Rekrutacja – oddział Koszalin

OPIEKUNKA DZIECIĘCA Z DODATKOWYM SZKOLENIEM W ZAKRESIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ – DOŁĄCZ DO GRUPY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!!
TECHNIK MASAŻYSTA Z DODATKOWYM SZKOLENIEM W ZAKRESIE KINESIOTAPINGU- DOŁĄCZ DO GRUPY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!!

SEKRETARIAT SZKOŁY, KOSZALIN, UL.STANISŁAWA DĄBKA 1 – CZYNNY CODZIENNIE !!!

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 na wszystkie kierunki kształcenia

Zapewniamy zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w placówkach medycznych. Pośredniczymy w zatrudnieniu po ukończeniu Studium. Do nauki w Studium zapraszamy również cudzoziemców. Przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.

Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:

Asystentka stomatologiczna: Asystowanie w implantologii, szkolenie RTG dla higienistek i asystentek stomatologicznych
Higienistka stomatologiczna: Kurs sterylizacji medycznej, szkolenie RTG dla higienistek i asystentek stomatologicznych
Technik dentystyczny: Elementy implantologii oraz technologia CAD /CAM
Technik usług kosmetycznych: SPA & Wellnes, charakteryzacja teatralna , elementy medycyny estetycznej
Technik administracji: Organizacja pracy rejestracji medycznej, sekretariatu medycznego lub administracja w bezpieczeństwie
Technik masażysta: SPA & Wellnes, odnowa biologiczna, elementy fizjoterapii i Kinesiotaping
Asystent osoby niepełnosprawnej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Opiekun medyczny: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Opiekun osoby starszej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Opiekun w domu pomocy społecznej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Opiekunka dziecięca: Arteterapia, masaż Shantala oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Opiekunka środowiskowa: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Technik elektroradiolog: Innowacyjne metody stosowane w radioterapii lub kurs ochrony radiologicznej
Technik farmaceutyczny: Zielarstwo, dermokonsultacja, homeopatia
Technik sterylizacji medycznej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Terapeuta zajęciowy: Arteterapia lub terapia śmiechem i zabawą

Wszyscy słuchacze Studium w KOSZALINIE rozpoczynający naukę od września 2018 roku otrzymują BEZPŁATNE KARNETY na dowolne zajęcia w FITESKA FITNESS CLUB
ORAZ FARTUSZEK MEDYCZNY przeznaczony na zajęcia praktyczne


Infolinia w godz. 8:00 – 22:00

(informacja o szkole, procesie rekrutacji, kierunkach kształcenia, perspektywach zatrudnienia)

+48 510 036 706


Zapisz się online

Rekrutacja do szkoły jest ciągła.
Kandydat do szkoły może rozpocząć naukę zarówno w semestrze zimowym, jaki i w semestrze letnim.Pola oznaczone * są wymagane


Wybierz kierunek *

Dane osobowe

Imię *

Nazwisko *

Miejscowość *

Województwo *

Dane kontaktowe

Telefon stacjonarny lub komórkowy *

Adres e-mail *

Skąd dowiedziała(e)ś się o naszej szkole? *

Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Warunki przyjęcia

1. Ukończona szkoła średnia (np. liceum ogólnokształcące, technikum, nie wymagamy matury)
2. Złożenie kompletu dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do szkoły – pobierz plik
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza medycyny pracy otrzymują Państwo od nas po złożeniu pozostałych dokumentów)
  • 3 zdjęcia

Dokumenty w wersji papierowej przyjmujemy w punkcie rekrutacyjnym przy ul. Stanisława Dąbka 1, 75-354 Koszalin (Budynek VI Liceum Ogólnokształcącego).

Nr tel.

REKRUTACJA:


Infolinia w godz. 8:00 – 22:00

(informacja o szkole, procesie rekrutacji, kierunkach kształcenia, perspektywach zatrudnienia)

+48 510 036 706


email: info@szkolymedyczne.eu

w celu złożenia dokumentów zapraszamy do:

SEKRETARIATU SZKOŁY
UL.STANISŁAWA DĄBKA 1 ,75- 354 KOSZALIN
(budynek VI Liceum Ogólnokształcącego)

CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Tu mogą Państwo porozmawiać osobiście , wybrać kierunek kształcenia i ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

Godziny pracy sekretariatu
poniedziałek 14:00-17:00
wtorek 14:30-17:30
środa 14:00-17:00
czwartek 14:30-17:30
piątek 14:30-17:30

Telefon : 506 035 801

 email: koszalin@oswiatalingwista.eu

Serdecznie zapraszamy

Masz pytanie? Zadzwoń: +48 510 036 706

Back to Top