Szkoła policealna w Łodzi – kontakt


W sprawach związanych z planem zajęć, rozpoczęciem roku szkolnego, organizacją roku szkolnego oraz pozostałymi tematami związanymi z edukacją prosimy o kontakt z sekretariatem / dyrektorem szkoły.


Dyrektor

Agnieszka Zydorek-Górska

+48 501 763 708 – Sekretariat
+48 501 763 713 – Dyrektor

Sekretariat

Telefony  501 763 708  / 501 763 713

Godziny pracy sekretariatu
poniedziałek 14:00-19:30
wtorek 10:00-16:00
czwartek 14:00-19:00
sobota 8:30-13:30
niedziela 8:30-13:30

Email

lodz@oswiatalingwista.eu

Adres

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15  w Łodzi
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź


Infolinia (informacja o kierunkach kształcenia, perspektywach zatrudnienia, procesie rekrutacji)

+48 510 036 706


Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:

Asystentka stomatologiczna: Asystowanie w implantologii, szkolenie RTG dla higienistek i asystentek stomatologicznych
Higienistka stomatologiczna: Kurs sterylizacji medycznej, szkolenie RTG dla higienistek i asystentek stomatologicznych
Technik dentystyczny: Elementy implantologii oraz technologia CAD /CAM
Ortoptystka: Elementy optodysleksji i integracji sensorycznej, szkolenie z zakresu refrakcji
Technik usług kosmetycznych: SPA & Wellnes, charakteryzacja teatralna, elementy medycyny estetycznej
Technik administracji: Organizacja pracy rejestracji medycznej, sekretariatu medycznego lub administracja w bezpieczeństwie
Technik masażysta: SPA & Wellnes, odnowa biologiczna, elementy fizjoterapii i Kinesiotaping
Opiekun medyczny: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Opiekun w domu pomocy społecznej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Opiekunka dziecięca: Arteterapia, masaż Shantala oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Opiekunka środowiskowa: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Technik elektroradiolog: Innowacyjne metody stosowane w radioterapii lub kurs ochrony radiologicznej
Technik farmaceutyczny: Zielarstwo, dermokonsultacja, homeopatia
Terapeuta zajęciowy: Arteterapia lub terapia śmiechem i zabawą

Zajęcia praktyczne

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź – technik elektroradiolog
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź- ortoptystka
 • ART – DENTAL” Centrum Stomatologii Estetycznej, ul. Dostojewskiego 5/18, 92-507 Łódź- higienistka , asystentka stomatologiczna
 • NZOZ KROMEDIC, ul. Praga 19/21,95-035 Ozorków
 • MEDLIVES B. Słobińska, ul. Legionów 31
 • Zakład Rehabilitacji „PROMYK” A. Koźmińska, ul. Polna 68,98-100 Łask
 • ANTERIOR E. Papieska, ul. Przybyszewskiego 161A l. 4,93-120 Łódź
 • NZOZ DRAG – DENT E. Smok, ul. Łanowa 97A, 91-110 Łódź
 • BIMED KOMUŃSKA S.J. J. Szczygieł, ul. ŁANOWA 97A, 91-110 Łódź
 • „MED – KOL” Sp. z o.o. , ul. Przejazd 6, 95-040 Koluszki
 • Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 16. 99-120 Poddębice
 • NZOZ „DUODENT” A. Polkowski, ul. Gogola 12, 92-513 Łódź
 • NZOZ MED – DENT P. Skierski, ul. Jeżowska 64, 96-200 Rawa Mazowiecka
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Ćwiklińskiej 5A , 92-508 Łódź- terapeuta zajęciowy , opiekun medyczny
 • Fundacja Gajusz, ul. Dąbrowskiego 87, 93-271 Łódź- terapeuta zajęciowy , opiekun medyczny
 • GABINET STOMATOLOGICZNY E. Brocka, ul. Złotno 51, 94-221 Łódź- higienistka, asystentka stomatologiczna
 • GABINET STOMATOLOGICZNY HA – DENT, ul. Sierakowskiego 79/81 m.1, 91-324 Łódź
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „RAZEM”, ul. Pomorska 5, 95-040 Koluszki- terapeuta zajęciowy
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POKÓJ”, ul. Sędziowska 8/10, 91-304 Łódź
 • NZOZ PORADNIA REHABILITACJI J. Kowalski, ul. Królewska 6, 98-220 Zduńska Wola
 • DENT WORBY Irmina Śmietańska 92-531 Łódź , ul. Bartoka 67 A- higienistka, asystentka stomatologiczna
 • Gabinet stomatologiczny ARTDENTICA Anna Sroczyńska , ul. Działkowa 25J,Łódź
 • GOLD DENTICA Klinika stomatologiczna Agnieszka Kozak-Rusinek ,90-203 Łódź, ul Pomorska 41- higienistka , asystentka stomatologiczna
 • Przychodnia Rehabilitacyjna Sojczyńskiego ul. Współzawodnicza 2 Łódź- technik masażysta
 • Gabinet stomatologiczny dr Przemysław Nowak Andrespol ul. Orzeszkowej 315 – higienistka stomatologiczna
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi ul. Północna 42- praktyki zawodowe
 • Salve Medica ul. Szparagowa 10, 91-211 Łódź – technik elektroradiolg , ortoptystka
 • 3 Dom Pomocy Społecznej ul. Paradna 36 93-345 Łódź – terapeuta zajęciowy
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu 95-100 Zgierz ul .Chełmska 42/42 a – terapeuta zajęciowy
 • Poradnia „LEPSZY WZROK” ul. Pomorska 66/68 91-409 Łódź- ortoptystka
 • Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Łódzkie ul. Nowe Sady 17 94-102 Łódź – terapeuta zajęciowy
 • Dom Pomocy Społecznej, ul. Rojna 15 91-142 Łódź
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “MOŻ-MED “spółka jawna Możdżan, 99-200 Poddębice ul. Miła 27
 • Centrum Medyczne MEDYCEUSZ Spółka z.o.o., Ul. Dąbrowa 6A, 95-050 Konstantynów Łódzki
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta
 • Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

 

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.