Asystentka stomatologiczna

Opis kierunkuMasz pytanie?
as

Asystentka stomatologiczna

Czas trwania nauki: 1 rok

 Zajęcia w weekendy

Zawód: asystentka stomatologiczna

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • asystuje lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami;
 • porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym;
 • przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po  zabiegowe w formie ustnej i pisemnej.

Potencjalne miejsca pracy:

 • gabinety stomatologiczne

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia;
 4. Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc;
 5. Farmakoterapia stomatologiczna;
 6. Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej;
 7. Dokumentacja medyczna w stomatologii;
 8. Język obcy w stomatologii;
 9. Język migowy;
 10. Technologie informatyczne
 11. Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 12. Działalność profilaktyczno-lecznicza
 13. Asystowanie lekarzowi dentyście w zabiegach z zakresu implantologii
 14. Praktyki zawodowe na I i II semestrze

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 22
75-211 Koszalin

+48 506 035 801 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź

tel. +48 501 763 713 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Malborku
al. Wojska Polskiego 493
82-200 Malbork

tel. 55 647 19 01 wew. 13 – sekretariat, pani Alicja Boniecka
tel. +48 501 763 963 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

tel. +48 506 035 701 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu
ul. Kilińszczaków 59
78-600 Wałcz

tel. +48 501 763 727 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top