Technik optyk

Opis kierunkuMasz pytanie?

Technik optyk

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy co dwa tygodnie

Rekrutacja elektroniczna:

Zawód: technik optyk

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass
 • technik optyk samodzielnie wykonuje i naprawia elementy układów optycznych, przeprowadza pomiary oftalmiczne
 • technik optyk udzielania instruktażu w zakresie dobierania pomocy wzrokowych i posługiwania się nimi oraz je wykonuje i naprawia

Potencjalne miejsca pracy:

Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Podstawy konstrukcji maszyn
 3. Optyka i przyrządy optyczne
 4. Technologie pomocy wzrokowych
 5. Anatomia, fizjologia i patologia oka
 6. Działalności gospodarcza w optyce
 7. Język obcy w optyce
 8. Rysunek techniczny
 9. Pomoce wzrokowe
 10. Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne

Absolwent potrafi:

 • dobrać, wykonać i dopasować okulary oraz inne pomoce wzrokowe stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji
 • wykonać pomiary oftalmiczne
 • naprawić i przeprowadzić konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych
 • udzielić porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych
 • naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

tel. +48 506 035 201

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top