Opiekun medyczny

Opis kierunkuMasz pytanie?

om

Opiekun medyczny

Czas trwania nauki: 1 rok

 Zajęcia w weekendy

Zawód: opiekun medyczny

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe;
 • rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne;
 • asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Potencjalne miejsca pracy:

 • podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie itp.);
 • ośrodki rehabilitacyjne;
 • domy spokojnej starości;
 • domy pomocy społecznej.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną;
 3. Zdrowie publiczne;
 4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;
 5. Zarys psychologii, socjologia;
 6. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 7. Język migowy;
 8. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia;
 9. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 10. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 11. Praktyki zawodowe na I i II semestrze

Absolwent potrafi:

 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwować, dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną;

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 22
75-211 Koszalin

tel. +48 506 035 801 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie
ul. Wybickiego 1
83-400 Kościerzyna

tel. 58 686 35 86 – sekretariat
tel. +48 506 035 102 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź

tel. +48 501 763 713 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Malborku
al. Wojska Polskiego 493
82-200 Malbork

tel. 55 647 19 01 wew. 13 – sekretariat, pani Alicja Boniecka
tel. +48 501 763 963 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

tel. +48 506 035 701 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu
ul. Kilińszczaków 59
78-600 Wałcz

tel. +48 501 763 727 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top