Projekt „Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy”

 Projekt „Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy”, realizowany w ramach Programu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego społeczeństwa, w którym stale brakuje wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. Celem projektu jest wyposażenie 80 uczniów Szkoły Policealnej Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, kształconych w zawodach technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna oraz technik masażysta w nowe umiejętności, kompetencje, wiedzę          i doświadczenie zawodowe oraz osobiste. Nowe kompetencje mają przyczynić się do poszerzenia możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projekty na europejskim rynku pracy i poza jego granicami.

Każdy uczestnik projektu będzie miał szansę podnieść poziom:

– swoich kompetencji osobistych, wiedzy i znajomości kultury hiszpańskiej i Hiszpanii,

– kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego,

– wiedzy, umiejętności i kompetencji właściwych dla danego zawodu poprzez udział w dwu lub cztero-tygodniowym stażu zagranicznym.

Ukoronowaniem udziału w projekcie będzie potwierdzenie uzyskanej wiedzy i umiejętności dokumentem Europass Mobilność.

W realizację projektu zaangażowane są „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Spółka    z o.o. jako Organ Prowadzący szkoły oraz instytucja wnioskująca/wysyłająca, Magenta Consultoria Projects S.L.U. jako organizacja pośrednicząca oraz instytucja przyjmująca – Ovida Centro Intergeneracional. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia zdolności, atrakcyjnośc
i międzynarodowego wymiaru szkół oraz jakości nauczania.

Projekt jest finansowany prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Wartość projektu wynosi 726 752,49 PLN.


Publikacja w portalu gk24.pl

Grupa słuchaczy ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie z kierunku higienistka stomatologiczna przebywała w dniach od 28 lutego do 12 marca 2016r w północnej Hiszpanii w regionie Asturia, uczestnicząc w stażu zawodowym w ramach projektu „Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Europejskiego Wiedza – Edukacja – Rozwój. Projekt ten sfinansowany został przez Europejski Fundusz Społeczny. Słuchaczki miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych pod czujnym okiem profesjonalistów hiszpańskich i skorzystały z ich wieloletniego doświadczenia. Przyszłe higienistki stomatologiczne odbywały praktyki w gabinetach stomatologicznych, gdzie asystowały przy zabiegach chirurgicznych. Szczególnie przydatna zawodowo była obserwacja najnowszych technik zabiegów implantologicznych. Pobyt na praktyce w Hiszpanii pozwolił również na zapoznanie się z miejscową historią, kulturą, tradycjami i potrawami. Szczególne zaciekawienie wzbudziły, gotowane jeżowce oraz ośmiornice w rożnej postaci. W opinii uczestników program był bardzo intensywny i pożyteczny, gdyż dawał wiele możliwości doskonalenia różnych technik pracy. Praktykanci w swoich relacjach podkreślają kompetencje zawodowe swoich opiekunów oraz ich życzliwość. Każdy uczestnik programu otrzymał Certyfikat Kompetencji i Umiejętności Zawodowych oraz dokument Europass – Mobilność, który potwierdza okresy nauki zawodu w innych krajach Europy.

STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W KOSZALINIE
Ul. Bohaterów Warszawy 22 75-211
Koszalin Tel.+48 506 035 801
e-mail koszalin@oswiatalingwista.eu
infolinia czynna w godz.8.00-22.00 + 48 510 036 706
WWW.SZKOLYMEDYCZNE.EU
http://www.gk24.pl/artykuly-sponsorowane/a/sprawozdanie-z-hiszpanii,9878922/

Bez nazwy-1

Publikacja w portalu Olsztyn24.com

Wyjazd na staż do Oviedo w Hiszpanii był niezwykłym przeżyciem.
Podczas tych dwóch tygodni nauczyłyśmy się nie tylko pracy z pacjentami pod kierownictwem niezwykłego człowieka i nauczyciela Jorge, ale również poznałyśmy kulturę i obyczaje mieszkańców Asturii.
Czas wolny od pracy przeznaczony był na naukę języka hiszpańskiego oraz wyjazdy do sąsiednich miasteczek: Gijon oraz Aviles. Wspólne wyjazdy w gronie obecnych tam masażystów umożliwiły integrację pomiędzy pozostałymi oddziałami szkoły.” – mówi Aleksandra. E , SPMIS Olsztyn
Pełną relację z wyjazdu grupy uczniów Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Olsztynie , Wałczu , Malborku i Koszalinie na staż w Hiszpanii znaleźć można na portalu olsztyn24.com.
Zapraszamy do lektury i obejrzenia zdjęć:
http://www.olsztyn24.com/news/27621-sluchacze-olsztyskiego-studium-pracownikow-medycznych-i-spolecznych-na-stazu-zawodowym-w-hiszpanii.html

publikacja


Publikacja w gazecie POJEZIERZE WAŁECKIE.

 W okresie od 28 lutego do 12 marca 20 słuchaczy Studium Pracowników Medycznych i Społecznych z Wałcza , Olsztyna , Koszalina i Malborka uczestniczyło w stażu zawodowym w Hiszpanii. Słuchacze kierunków technik masażysta , higienistka stomatologiczna oraz technik dentystyczny szkolili swoje umiejętności zawodowe i językowe w ośrodku OVIDA CENTROINTERGENERACIONAL W Oviedo w regionie Asturia. Do kolejnych wyjazdów przygotowują się słuchacze z Łodzi i Kościerzyny. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą relacją ze stażu : źródło ” Pojezierze Wałeckie ” nr 13 ( 979 ) z 30 marca 2016 roku. W kolejnych tygodniach relacje z Olsztyna , Koszalina i Malborka.

plik


 

GALERIA MULTIMEDIALNA –  STAŻ ZAGRANICZNY W HISZPANII

Uroczyste zakończenie projektu - film
Uroczyste zakończenie projektu - zdjęcia
Film - Staż w Hiszpanii 2016 rok.
Filmy instruktażowe uczestników stażu
Zajęcia na basenie i zwiedzanie Spa
Staże w pracowniach protetycznych
Przygotowanie kulturowe
Przygotowanie językowe
Gijon - wycieczka w ramach przygotowania kulturowego - I grupa stażystów

Oviedo - podziwiamy widoki i zwiedzamy Oviedo - miejsce zamieszkania stażystów
Stażyści
Centrum Rehabilitacyjne Ovida
Kliniki stomatologiczne

Miejsce zakwaterowania uczestników stażu