Galeria Koszalin

Podczas targów  poznały światowe trendy w make-upie , kosmetyce pielęgnacyjnej , stylizacji paznokci , makijażu permanentnym, kosmetologii estetycznej i wielu innych dziedzinach branży beauty.

Słuchacze kierunku technik masażysta Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie na zajęciach praktycznych z masażu klasycznego w szkolnej  pracowni masażu.

W dniu 7 kwietnia 20119 r. w  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu sterylizacji medycznej przeznaczone dla słuchaczy kierunków higienistka stomatologiczna oraz asystentka stomatologiczna. Szkolenie prowadził  lekarz stomatolog dr Marek Piekarewicz.

 

Na kolejnych zdjęciach :
  1. Nauka ważenia na różnych typach wag
  2. Wykonywanie maści przy pomocy Ungulatora automatycznego
  3. Przygotowywanie utensylii potrzebnych do sporządzenia leku.
  4. Przygotowywanie substancji sypkich potrzebnych do wykonania zadanej recepty
  5. Praca z Ungulatorem
  6. Przygotowywanie stanowisk dla poszczególnych słuchaczy -praca samodzielna , przygotowanie do próbnego egzaminu praktycznego
  7. Końcowy etap – opisanie leku wg recepty
  8. Odważanie płynów – etap początkowy.
NOWA  PRACOWNIA ĆWICZEŃ PRZEDKLINICZNYCH w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie. W pracowni  mieszczącej się w Gabinecie Stomatologicznym realizowane są zajęcia praktyczne dla kierunków : higienistka stomatologiczna i asystentka stomatologiczna.

W dniu 10 marca  na kierunku technik farmaceutyczny w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych  w Koszalinie odbyły się ćwiczenia praktyczne  z Technologii Postaci Leków  w aptece otwartej. Słuchacze pod nadzorem magistra farmacji przygotowywali leki według recept pozostawionych przez pacjentów do realizacji w aptece.

 

 

Sprawozdanie z Hiszpanii

Grupa słuchaczy ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie z kierunku higienistka stomatologiczna przebywała w dniach od 28 lutego do 12 marca 2016r w północnej Hiszpanii w regionie Asturia, uczestnicząc w stażu zawodowym w ramach projektu „Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Europejskiego Wiedza – Edukacja – Rozwój. Projekt ten sfinansowany został przez Europejski Fundusz Społeczny. Słuchaczki miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych pod czujnym okiem profesjonalistów hiszpańskich i skorzystały z ich wieloletniego doświadczenia. Przyszłe higienistki stomatologiczne odbywały praktyki w gabinetach stomatologicznych, gdzie asystowały przy zabiegach chirurgicznych. Szczególnie przydatna zawodowo była obserwacja najnowszych technik zabiegów implantologicznych. Pobyt na praktyce w Hiszpanii pozwolił również na zapoznanie się z miejscową historią, kulturą, tradycjami i potrawami. Szczególne zaciekawienie wzbudziły, gotowane jeżowce oraz ośmiornice w rożnej postaci. W opinii uczestników program był bardzo intensywny i pożyteczny, gdyż dawał wiele możliwości doskonalenia różnych technik pracy. Praktykanci w swoich relacjach podkreślają kompetencje zawodowe swoich opiekunów oraz ich życzliwość. Każdy uczestnik programu otrzymał Certyfikat Kompetencji i Umiejętności Zawodowych oraz dokument Europass – Mobilność, który potwierdza okresy nauki zawodu w innych krajach Europy.

STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W KOSZALINIE
Ul. Bohaterów Warszawy 22 75-211 Koszalin
Tel.+48 506 035 801 e-mail koszalin@oswiatalingwista.eu
infolinia czynna w godz.8.00-22.00 + 48 510 036 706
WWW.SZKOLYMEDYCZNE.EU
 http://www.gk24.pl/artykuly-sponsorowane/a/sprawozdanie-z-hiszpanii,9878922/

Więcej o aktualnie realizowanym stażu zagranicznym

[/accordion-item

[accordion-item title=”Rękodzieła terapeutów zajęciowych ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie.”]

W okresie od 28 lutego do 12 marca 20 słuchaczy Studium Pracowników Medycznych i Społecznych z Wałcza , Olsztyna , Koszalina i Malborka uczestniczyło w stażu zawodowym w Hiszpanii .Słuchacze kierunków technik masażysta , higienistka stomatologiczna oraz technik dentystyczny szkolili swoje umiejętności zawodowe i językowe w ośrodku OVIDA CENTROINTERGENERACIONAL W Oviedo w regionie Asturia. Do kolejnych wyjazdów przygotowują się słuchacze z Łodzi i Kościerzyny. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą relacją ze stażu: źródło ” Pojezierze Wałeckie ” nr 13 ( 979 ) z 30 marca 2016 roku. W kolejnych tygodniach relacje z Olsztyna , Koszalina i Malborka.

Więcej o aktualnie realizowanym stażu zagranicznym

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.