Galeria Koszalin

NOWA  PRACOWNIA ĆWICZEŃ PRZEDKLINICZNYCH w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie. W pracowni  mieszczącej się w Gabinecie Stomatologicznym realizowane są zajęcia praktyczne dla kierunków : higienistka stomatologiczna i asystentka stomatologiczna.

W dniu 10 marca  na kierunku technik farmaceutyczny w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych  w Koszalinie odbyły się ćwiczenia praktyczne  z Technologii Postaci Leków  w aptece otwartej. Słuchacze pod nadzorem magistra farmacji przygotowywali leki według recept pozostawionych przez pacjentów do realizacji w aptece.

 

 

Sprawozdanie z Hiszpanii

Grupa słuchaczy ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie z kierunku higienistka stomatologiczna przebywała w dniach od 28 lutego do 12 marca 2016r w północnej Hiszpanii w regionie Asturia, uczestnicząc w stażu zawodowym w ramach projektu „Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Europejskiego Wiedza – Edukacja – Rozwój. Projekt ten sfinansowany został przez Europejski Fundusz Społeczny. Słuchaczki miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych pod czujnym okiem profesjonalistów hiszpańskich i skorzystały z ich wieloletniego doświadczenia. Przyszłe higienistki stomatologiczne odbywały praktyki w gabinetach stomatologicznych, gdzie asystowały przy zabiegach chirurgicznych. Szczególnie przydatna zawodowo była obserwacja najnowszych technik zabiegów implantologicznych. Pobyt na praktyce w Hiszpanii pozwolił również na zapoznanie się z miejscową historią, kulturą, tradycjami i potrawami. Szczególne zaciekawienie wzbudziły, gotowane jeżowce oraz ośmiornice w rożnej postaci. W opinii uczestników program był bardzo intensywny i pożyteczny, gdyż dawał wiele możliwości doskonalenia różnych technik pracy. Praktykanci w swoich relacjach podkreślają kompetencje zawodowe swoich opiekunów oraz ich życzliwość. Każdy uczestnik programu otrzymał Certyfikat Kompetencji i Umiejętności Zawodowych oraz dokument Europass – Mobilność, który potwierdza okresy nauki zawodu w innych krajach Europy.

STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W KOSZALINIE
Ul. Bohaterów Warszawy 22 75-211 Koszalin
Tel.+48 506 035 801 e-mail koszalin@oswiatalingwista.eu
infolinia czynna w godz.8.00-22.00 + 48 510 036 706
WWW.SZKOLYMEDYCZNE.EU
 http://www.gk24.pl/artykuly-sponsorowane/a/sprawozdanie-z-hiszpanii,9878922/

Więcej o aktualnie realizowanym stażu zagranicznym

[/accordion-item

[accordion-item title=”Rękodzieła terapeutów zajęciowych ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie.”]

W okresie od 28 lutego do 12 marca 20 słuchaczy Studium Pracowników Medycznych i Społecznych z Wałcza , Olsztyna , Koszalina i Malborka uczestniczyło w stażu zawodowym w Hiszpanii .Słuchacze kierunków technik masażysta , higienistka stomatologiczna oraz technik dentystyczny szkolili swoje umiejętności zawodowe i językowe w ośrodku OVIDA CENTROINTERGENERACIONAL W Oviedo w regionie Asturia. Do kolejnych wyjazdów przygotowują się słuchacze z Łodzi i Kościerzyny. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą relacją ze stażu: źródło ” Pojezierze Wałeckie ” nr 13 ( 979 ) z 30 marca 2016 roku. W kolejnych tygodniach relacje z Olsztyna , Koszalina i Malborka.

Więcej o aktualnie realizowanym stażu zagranicznym

Back to Top