Opiekunka środowiskowa

Opis kierunkuMasz pytanie?

os

Opiekunka środowiskowa

Czas trwania nauki: 1 rok

 Zajęcia w weekendy

Zawód: opiekunka środowiskowa

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych,
 • opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Potencjalne miejsca pracy:

 • placówki pomocy społecznej;
 • środowisko zamieszkania podopiecznego;
 • MOPS, MOPR.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Podstawy psychologii
 3. Wybrane zagadnienia z socjologii
 4. Opieka i pielęgnacja człowieka
 5. Organizacja opieki środowiskowej
 6. Język obcy w pomocy społecznej
 7. Umiejętności opiekuńcze
 8. Aktywizacja osoby podopiecznej
 9. Trening umiejętności społecznych
 10. Praktyki zawodowe na  I i II semestrze

Absolwent potrafi:

 • organizować opiekę oraz wspierać społecznie osobę podopieczną;
 • sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
 • pomagać osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
 • motywować osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej;

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 22
75-211 Koszalin

tel. +48 506 035 801 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lębork

tel. 59 862 22 97 – sekretariat
tel. +48 602 538 654 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź

tel. +48 501 763 713 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Malborku
al. Wojska Polskiego 493
82-200 Malbork

tel. 55 647 19 01 wew. 13 – sekretariat, pani Alicja Boniecka
tel. +48 501 763 963 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

tel. 89 533 50 45 – sekretariat, pani Ewa Janukiewicz
tel. +48 506 035 201 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

tel. +48 506 035 701 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu
ul. Kilińszczaków 59
78-600 Wałcz

tel. +48 501 763 727 – Dyrektor

Back to Top