Opiekun osoby starszej

Opis kierunkuMasz pytanie?

oos

Opiekun osoby starszej

Czas trwania nauki: 2 lata

 

Zawód: opiekun osoby starszej

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej;
 • opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.
[/su_column] [/su_row]

Potencjalne miejsca pracy:

 • domy dziennego pobytu;
 • domy pomocy społecznej;
 • domy spokojnej starości;
 • sanatoria.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne;
 2. Organizacja opieki na osobą starszą;
 3. Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą;
 4. Metodyka pracy opiekuńczej;
 5. Język migowy;
 6. Język obcy w pomocy społecznej;
 7. Umiejętności opiekuńcze;
 8. Aktywizacja społeczna;
 9. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze.

Absolwent potrafi:

 • rozpoznawać możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • rozpoznawać i interpretować sytuację społeczną, warunki życia, relacje z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywać zasoby indywidualne, środowisko rodzinne, instytucjonalne i lokalne w pracy z osobą starszą;
 • dobrać metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierające do sytuacji życiowej, stany zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielić wsparcia emocjonalnego i aktywizować osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywać, podtrzymywać i rozwijać współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym;

Szybki kontakt

Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą

Telefon stacjonarny lub komórkowy *

Adres e-mail *

Wybierz miasto, którego dotyczy zapytanie *

Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 22
75-211 Koszalin

tel. +48 506 035 801 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie
ul. Wybickiego 1
83-400 Kościerzyna

tel. 58 686 35 86 – sekretariat
tel. +48 506 035 102 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lębork

tel. 59 862 22 97 – sekretariat
tel. +48 602 538 654 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Malborku
al. Wojska Polskiego 493
82-200 Malbork

tel. 55 647 19 01 wew. 13 – sekretariat, pani Alicja Boniecka
tel. +48 501 763 963 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

tel. 89 533 50 45 – sekretariat, pani Ewa Janukiewicz
tel. +48 506 035 201 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

tel. +48 506 035 701 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu
ul. Kilińszczaków 59
78-600 Wałcz

tel. +48 501 763 727 – Dyrektor

Back to Top