Technik elektroniki i informatyki medycznej

Opis kierunkuMasz pytanie?

Technik elektroniki i informatyki medycznej w Gdańsku

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Czas trwania nauki: 2 lata

Rekrutacja elektroniczna:

Zawód: technik elektroniki i informatyki medycznej

 • celem kształcenia zawodowego technika elektroniki i informatyki medycznej jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;
 • w procesie kształcenia zawodowego technika elektroniki i informatyki medycznej ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych.

Potencjalne miejsca pracy:

 • podmioty lecznicze wykorzystujące w swych usługach skomputeryzowaną aparaturę medyczną.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;
 3. Zarys psychologii;
 4. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 5. Podstawy diagnostyki elektromedycznej i ochrona radiologiczna;
 6. Język obcy zawodowy;
 7. Język migowy;
 8. Podstawy układów elektronicznych i elektrycznych;
 9. Podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej;
 10. Informatyka i techniki komputerowe w medycynie;
 11. Pomiary elektryczne i elektroniczne
 12. Instalacja i eksploatacja urządzeń elektrycznych i systemów informatyki medycznej

Absolwent potrafi:

 • instalować i uruchamiać elektroniczną aparaturę medyczną;
 • współdziałać w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;
 • nadzorować i kontrolować pracę sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów;
 • wykonywać pomiary i testować elektroniczną aparaturę medyczną przed dopuszczeniem do użytku;
 • oceniać stan techniczny elektronicznej aparatury medycznej;
 • obsługiwać urządzenia elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywane w sieciach komputerowych;
 • posługiwać się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.

Szybki kontakt

Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą

Telefon stacjonarny lub komórkowy *

Adres e-mail *

Wybierz miasto, którego dotyczy zapytanie *

Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Technik elektroniki i informatyki medycznej w Gdańsku

Szkoła policealna kierunek technik elektroniki i informatyki medycznej w Gdańsku – informacje dodatkowe:

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektroradiologii i znajduje dla nich zastosowanie w medycynie. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. Technik opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. z zakresu metrologii, elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie. Wiedza specjalistyczna związana jest m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. instalowanie i uruchamianie urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi,
 2. instalowanie i uruchamianie urządzeń informatyki medycznej,
 3. eksploatowania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej w sieci komputerowej.

Technicy elektroniki i informatyki medycznej mogą pracować w następujących zakładach:

 1. w zespołach elektromedycznych w szpitalach,
 2. przychodniach i klinikach w ośrodkach naukowo – badawczych,
 3. w pracowniach informatyki medycznej,
 4. w zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną,
 5. w serwisach firmowych aparatury medycznej, zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Back to Top