Szkoła policealna kierunek higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna w Gdańsku

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna:

Zapisz się

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Organizacja ochrony zdrowia
 2. Komputerowe wspomaganie działalności higienistki stomatologicznej
 3. Stany zagrożenia zdrowia i życia
 4. Język migowy
 5. Język angielski zawodowy
 6. Komunikacja personalna i społeczna
 7. Propedeutyka stomatologiczna
 8. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 9. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 2. Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
 3. Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Higienistka stomatologiczna

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Kurs sterylizacji medycznej, szkolenie z zakresu Radiologii w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG).

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • gabinety dentystyczne;
 • gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Higienistka stomatologiczna to osoba, która pod nadzorem lekarza prowadzi działalność profilaktyczno-leczniczą.
  W klasyfikacji zawodów wpisana pod numerem 325102

  Nauka w zawodzie higienistki stomatologicznej ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania różnych zadań w zakresie opieki stomatologicznej, promowania zdrowego stylu życia i higieny jamy ustnej, oraz asystowania stomatologom w ich pracy.

  Program nauczania zawiera następujące elementy:

  1. Anatomia jamy ustnej i zębów: nauka o budowie jamy ustnej, zębów, dziąseł, języka i innych struktur anatomicznych.
  2. Higiena jamy ustnej: zasady prawidłowej higieny jamy ustnej i techniki szczotkowania zębów.
  3. Profilaktyka chorób jamy ustnej: rozpoznawanie i zapobieganie chorobom jamy ustnej, takim jak próchnica i choroby dziąseł.
  4. Radiologia stomatologiczna: podstawy wykonywania i interpretacji zdjęć rentgenowskich zębów.
  5. Stosowanie środków dezynfekcyjnych: bezpieczne stosowanie środków dezynfekcyjnych i sterylizacja narzędzi stomatologicznych.
  6. Asystowanie stomatologowi: techniki asystowania w trakcie zabiegów stomatologicznych, od stomatologii zachowawczej do  chirurgii i implantologii stomatologicznej.
  7. Techniki usuwania kamienia nazębnego: nauka o usuwaniu kamienia nazębnego i osadu przy pomocy odpowiednich narzędzi.
  8. Protetyka stomatologiczna: podstawy protetyki i nauka o użytkowaniu protez.
  9. Stomatologia dziecięca: zasady opieki stomatologicznej nad dziećmi i techniki leczenia dzieci, takie jak zabiegi fluoryzacji.
  10. Prawo i etyka w pracy higienistki stomatologicznej: zasady etyki zawodowej i obowiązujące prawo dotyczące pracy w dziedzinie stomatologii.
  11. Pierwsza pomoc: nauka udzielania podstawowej pomocy w nagłych wypadkach.
  12. Zastosowanie technologii w stomatologii: wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi w pracy higienistki stomatologicznej.

  Program nauczania  wymaga praktyk zawodowych w gabinetach stomatologicznych, aby umożliwić uczniom zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia w pracy.

  Przyszłe higienistki stomatologiczne poznają także metody wybielania zębów. Higienistka stomatologiczna jest odpowiedzialna za informowanie pacjentów o różnych metodach wybielania zębów, omawianie ewentualnych skutków ubocznych oraz udzielanie odpowiednich wskazówek dotyczących bezpiecznego i skutecznego wykonywania procedur wybielania. Konkretna metoda wybielania jest dobierana indywidualnie do potrzeb i stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta. Wybielanie zębów powinno być  zawsze wykonywane pod nadzorem profesjonalisty :  higienistki stomatologicznej lub stomatologa, aby uniknąć potencjalnych komplikacji.

  Absolwent kierunku higiena stomatologiczna :

  • asystuje lekarzowi dentyście,
  • utrzymuje gabinet w gotowości do pracy,
  • samodzielnie wykonuje zabiegi  z zakresu profilaktyki stomatologicznej i leczenia  takie jak: skaling, fluoryzacja. lakowanie bruzd, piaskowanie zębów,
  • pobieranie wycisków oraz odlewanie modeli orientacyjnych uzębienia w celu przeprowadzenia zabiegu wybielania zębów,
  • przeprowadza instruktaż pacjentów w zakresie technik szczotkowania oraz prawidłowego dbania o higienę i zdrowie jamy ustnej.

  Ostatnie wolne miejsca na kierunku higienistka stomatologiczna w Gdańsku!

  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku higienistka stomatologiczna z kursem dodatkowym w zakresie sterylizacji medycznej oraz szkoleniem RTG dla higienistek stomatologicznych.

  Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

  W naszej szkole policealnej nauczysz się:

  • Przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
  • Wykonywania wstępnych badań stomatologicznych
  • Wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
  • Prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
  • Organizowania prac związanych z wykonywaniem usług stomatologicznych
  • Wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
  • Prowadzenia dokumentacji medycznej i finansowej związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
  • Bieżącej konserwacji sprzętu

  oraz dodatkowo:

  • Zasad asystowania
  • Asystowania w implantologii
  • Asystowania podczas zabiegów chirurgicznych
  • Asystowania w ortodoncji
  • Sterylizacji i dezynfekcji

  Po ukończeniu szkoły na kierunku higienistka stomatologiczna w Gdańsku znajdziesz zatrudnienie w:

  • gabinetach dentystycznych
  • szpitalach
  • klinikach dentystycznych
  • poradniach i publicznych zakładach opieki zdrowotnej
  • prywatnych gabinetach stomatologicznych

  Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

  Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

  Serdecznie zapraszamy

  Higienistka stomatologiczna Gdańsk

  Adres szkoły

  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
  ul. Malczewskiego 51
  80-107 Gdańsk