Brak opłaty wpisowej przy rekrutacji na wszystkie kierunki w Gdańsku