Opiekunka dziecięca ze szkoleniem dodatkowym w zakresie Arteterapii oraz masażu Shantala

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku opiekunka dziecięca ze szkoleniem dodatkowym w zakresie Arteterapii oraz masażu Shantala.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej:

 • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu opieki i pielęgnowania dziecka,
 • Nauczysz się udzielania dziecku pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
 • Zdobędziesz umiejętności wspierania rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Nauczysz się promować zdrowie
 • Zdobędziesz wiedzę na temat działań profilaktycznych

oraz dodatkowo :

 • Nauczysz się przeprowadzania masażu Shantala wspomagającego nawiązywanie więzi i rozwój dziecka
 • Przeprowadzania zajęć w zakresie:
  • choreoterapii,
  • muzykoterapii,
  • biblioterapii,
  • bajkoterapii,
  • teatroterapii,
  • filmoterapii
  • sztuk plastycznych.

Po ukończeniu szkoły na kierunku opiekunka dziecięca znajdziesz zatrudnienie w:

 • żłobkach
 • przedszkolach
 • domach małego dziecka
 • na dziecięcych oddziałach szpitalnych
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • klubach dziecięcych
 • w środowisku domowym dziecka

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca – SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy