Technik elektroradiolog ze szkoleniem w zakresie Innowacyjnych technik w radioterapii