Technik elektroradiolog ze szkoleniem w zakresie Innowacyjnych technik w radioterapii

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku technik elektroradiolog ze szkoleniem dodatkowym w zakresie Innowacyjnych technik w radioterapii oraz Kursem ochrony radiologicznej.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • obsługiwać aparaturę medyczną taką jak np.: Tomograf Komputerowy, Rezonans Magnetyczny, Pozytronowy Tomograf Emisyjny,
 • wykonywać określone badania i zabiegi z diagnostyki obrazowej (m. in. zdjęcia RTG, badania mammograficzne, badania TK i MNR),
 • wykonywać określone badania i zabiegi z diagnostyki elektromedycznej (m. in. EKG, EEK, audiometrię, spirometrię),
 • kontrolować aparaturę elektromedyczną,
 • obrabiać wykonane badania w sposób cyfrowy,
 • współpracować z zespole diagnostycznym (lekarz, pielęgniarka),
 • troszczyć się o stan pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie badania i zabiegu.

Po ukończeniu szkoły na kierunku Technik elektroradiolog znajdziesz zatrudnienie w:

 • w pracowniach diagnostyki radiologicznej : RTG, TK, mammograficzne, NMR, stomatologiczne,
 • w pracowniach Medycyny Nuklearnej: wyposażone w Gammakamery, PET,
 • w pracowniach elektrodiagnostycznych: EKG, EEK, EMG, audiometryczne, spirometryczne,
 • w zakładach radioterapii: obsługa akceleratorów medycznych, Gammaknife, Cyberknife.

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej elektromedycznej i radioterapii wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail: info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy

Opis kierunku i rekrutacja w poszczególnych miastach na stronie:

Szkoła policealna kierunek technik elektroradiolog