Kierunek Technik elektroniki i informatyki medycznej w Gdańsku

Trwa nabór na semestr LETNI 2019/2020 na kierunek TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ w Gdańsku – zapraszamy kandydatów

Technik elektroniki i informatyki medycznej to specjalista, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Obsługuje elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny, a także nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie.

Osoby, które ukończą edukację na kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej w Gdańsku mogą pracować w następujących zakładach:

  • w zespołach elektromedycznych w szpitalach,
  • przychodniach i klinikach w ośrodkach naukowo – badawczych,
  • w pracowniach informatyki medycznej,
  • w zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną,
  • w serwisach firmowych aparatury medycznej, zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.

Czas trwania nauki: 2 lata
Opłata wpisowa: 290 zł brak opłaty wpisowej
Czesne: 290 zł

Więcej informacji na naszej stronie:
Kierunek Technik elektroniki i informatyki medycznej