Technik elektroniki i informatyki medycznej ze szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku Technik elektroniki i informatyki medycznej ze szkoleniem dodatkowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej;
 • współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;
 • nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów;
 • wykonywania pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku;
 • oceniania stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej;
 • obsługiwania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych;
 • posługiwania się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.

oraz dodatkowo :

 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Po ukończeniu szkoły na kierunku Technik elektroniki i informatyki medycznej znajdziesz zatrudnienie w:

 • zespołach elektromedycznych w szpitalach, przychodniach i klinikach,
 • ośrodkach naukowo – badawczych,
 • pracowniach informatyki medycznej,
 • zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną,
 • serwisach firmowych aparatury medycznej,
 • zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail: info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy

Więcej informacji na naszej stronie:
Kierunek Technik elektroniki i informatyki medycznej