Opiekunka środowiskowa ze szkoleniem dodatkowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku Opiekunka Środowiskowa ze szkoleniem dodatkowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • pomagania podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych
 • pielęgnowania oraz dbania o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych
 • mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań
 • doradzania w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego
 • kontaktowania się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego

dodatkowo:

 • udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego

Po ukończeniu szkoły na kierunku opiekunka środowiskowa znajdziesz zatrudnienie w:

 • placówkach pomocy społecznej;
 • środowisku zamieszkania podopiecznego;
 • MOPS, MOPR.

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunka środowiskowa SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail: info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy