Opiekunka środowiskowa ze szkoleniem dodatkowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej