Kierunek technik masażysta ze szkoleniem dodatkowym w zakresie SPA & Wellness

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku technik masażysta ze szkoleniem dodatkowym w zakresie SPA & Wellness.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Wykonywania masażu medycznego
 • Wykonywania masażu sportowego
 • Wykonywania masażu kosmetycznego
 • Wykonywania masażu profilaktycznego
 • Wykonywania masażu gorącymi kamieniami, bańką chińską, stemplami ziołowymi, lodem, miodem, czekoladą itp.
 • Podstaw fizjoterapii
 • Prowadzenia działalności profilaktycznej popularyzującej zachowania prozdrowotne
 • Kinesiotapingu

Po ukończeniu szkoły na kierunku technik masażysta znajdziesz zatrudnienie w:

 • szpitalach
 • placówkach rehabilitacji
 • gabinetach fizjoterapeutycznych
 • sanatoriach
 • uzdrowiskach
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych i opieki zdrowotnej
 • hotelach
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • ośrodkach SPA
 • klubach sportowych

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta – MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail: info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy