Technik dentystyczny ze szkoleniem dodatkowym w zakresie technologii CAD/CAM oraz implantologii

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Warszawie i Olsztynie zaprasza do nauki na kierunku technik dentystyczny ze szkoleniem dodatkowym w zakresie technologii CAD/CAM oraz implantologii. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na semestr letni ( rozpoczęcie zajęć w lutym 2019 r. ). Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych pracowniach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Projektowania konstrukcji protetycznych
 • Wykonywania wzorników zgryzowych
 • Sporządzania gipsowych modeli diagnostycznych i roboczych szczęk i żuchwy
 • Wykonywania koron zębowych, protez, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i epitez stosowanych do rehabilitacji
 • Wykonywania napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 • Umocowywania modeli roboczych w artykulatorach lub zgryzadłach
 • Obsługi urządzeń i aparatury specjalistycznej

Zapoznasz się z następującymi systemami :

 • systemy wtrysku termicznego
 • systemy zatrzasków i zasuw
 • ceramika
 • frezowanie elementów precyzyjnych
 • system termoformowania ciśnieniowego

Dodatkowo :

 • Projektowania w systemie CAD/CAM
 • Obsługi programów komputerowych niezbędnych w pracy zawodowej
 • Współpracy z zespołem dentystycznym
 • Prowadzenia dokumentacji wykonywanych prac protetycznych
 • Zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Po ukończeniu szkoły na kierunku technik dentystyczny znajdziesz zatrudnienie w:

 • Poradniach protetycznych
 • Poradniach ortodontycznych
 • Gabinetach stomatologicznych
 • Przychodniach stomatologicznych
 • We własnej pracowni protetycznej
 • We własnej pracowni ortodontycznej

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny : MS .15 -Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie :
 • Projektowania w systemie CAD /CAM
 • Implantologii,
 • Porcelana tłoczona PRESS
 • Wykonywanie protez metodą wlewową