Technik dentystyczny ze szkoleniem dodatkowym w zakresie technologii CAD/CAM oraz implantologii