Technik sterylizacji medycznej ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej