Technik sterylizacji medycznej ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku technik sterylizacji medycznej ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • Przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji
 • Samodzielnego wykonywania procesu dekontaminacji – wieloetapowego przygotowania
 • Przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • Kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu,
 • dodatkowo:

  • Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Po ukończeniu szkoły na kierunku opiekun medyczny znajdziesz zatrudnienie w:

 • Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • Szpitalach
 • Centralnych sterylizatorniach,
 • Pracowniach endoskopowych,
 • Sterylizatorniach na bloku operacyjnym
 • Gabinetach kosmetycznych
 • Gabinetach stomatologicznych

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny – MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy