Technik ortopeda ze szkoleniem dodatkowym w zakresie podologii

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Warszawie zaprasza do nauki na kierunku technik ortopeda ze szkoleniem dodatkowym w zakresie podologii.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na semestr letni ( rozpoczęcie zajęć w lutym 2019 r. ). Kształcimy w trybie weekendowym i wieczorowym. Połowę zajęć stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych pracowniach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

 • Czas trwania nauki – 4 semestry.
 • Czesne 140 zł miesięcznie płatne przez 10 miesięcy w roku ,
 • Przy zapisie do 11 stycznia 2019 roku zwolnienie z opłaty wpisowej.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • projektowania przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • planowania i realizowania zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny
 • oceniania potrzeb pacjenta , ustalania sposobów zaopatrzenia medycznego oraz metod rehabilitacji
 • uczestniczenia we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z protezą kończyny
 • wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych;
 • dobierania metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej oraz stosowanie gotowych elementów i półfabrykatów przedmiotów ortopedycznych w rozwiązaniach konstrukcyjnych;
 • czytania i sporządzania rysunków, szkiców i schematów z zakresu protetyki ortopedycznej;
 • pobierania miar, wykonywania odlewów gipsowych, dobierania elementów i półfabrykatów do wykonania protez tymczasowych;
 • wykonywania montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych;
 • posługiwania się przyrządami i aparaturą pomiarową;
 • użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • posługiwania się dokumentacją lekarsko – techniczną i konstrukcyjno – technologiczną;
 • dobierania rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotów ortopedycznych do biomechanicznych właściwości organizmu człowieka;
 • dokonywania okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych;
 • realizowania procesu technologicznego;
 • sporządzania dokumentacji technologicznej przedmiotów ortopedycznych;
 • modernizowania standardowych konstrukcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • stosowania metod obróbki ręcznej i maszynowej materiałów stosowanych w produkcji oraz naprawach przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

Po ukończeniu szkoły na kierunku technik optyk znajdziesz zatrudnienie w:

 • szpitalach na oddziałach ortopedycznych i rehabilitacji;
 • przychodniach ortopedycznych i rehabilitacyjnych
 • zakładach usprawniania leczniczego;
 • warsztatach sprzętu ortopedycznego
 • sklepach medycznych

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ortopeda – MS.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych wraz suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie podologii.

Serdecznie zapraszamy