Technik ortopeda ze szkoleniem dodatkowym w zakresie podologii