Technik optyk ze szkoleniem dodatkowym w zakresie refrakcji