Technik optyk ze szkoleniem dodatkowym w zakresie refrakcji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Warszawie i Olsztynie zaprasza do nauki na kierunku technik optyk ze szkoleniem dodatkowym w zakresie refrakcji. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na semestr letni ( rozpoczęcie zajęć w lutym 2019 r. ). Kształcimy w trybie weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę zajęć stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych pracowniach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • dokonywania pomiarów wad wzroku za pomocą przyrządów oftalmicznych oraz przeprowadzania badań komputerowych wzroku
 • dobieranie szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych, korygujących wady wzroku (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, zez ukryty i inne), na podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty
 • dobierania opraw okularowych na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki, mocowanie i sprawdzanie ustawienia szkieł w oprawie
 • wykonywania okularów dla indywidualnych potrzeb klientów
 • dokonywania napraw i konserwacji wszystkich typów okularów
 • wykonywania przyrządów i aparatów optycznych oraz pomocy wzrokowych

Po ukończeniu szkoły na kierunku technik optyk znajdziesz zatrudnienie w:

 • zakładach optycznych
 • salonach optycznych
 • punktach serwisowych
 • placówkach medycznych
 • instytucjach naukowo badawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno-mechaniczno-elektronicznej i pomiarowej
 • własnych salonach optycznych- własna działalność gospodarcza

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik optyk – M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych M.14.oraz M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie refrakcji.

Serdecznie zapraszamy