Opiekun osoby starszej ze szkoleniem dodatkowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej