Opiekun w domu pomocy społecznej ze szkoleniem dodatkowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej