Technik farmaceutyczny ze szkoleniem dodatkowym w zakresie zielarstwa, dermokonsultacji lub homeopatii

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku technik farmaceutyczny ze szkoleniem dodatkowym w zakresie zielarstwa, dermokonsultacji lub homeopatii.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Obsługi pacjentów w aptekach i punktach aptecznych
 • Sporządzania leków recepturowych nie zawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających
 • Przygotowywania do sprzedaży leków gotowych (porcjowanie, etykietowanie),
 • Przechowywania materiałów medycznych
 • Zamawiania leków i środków opatrunkowych,
 • Przeprowadzania rozliczeń materiałowych
 • Ewidencjonowania sprzętu aptecznego
 • Prowadzenia analiz oraz kontroli leków i artykułów sanitarnych w laboratoriach
 • Przestrzegania zasad higieny i aseptyki podczas sporządzania, przechowywania oraz wydawania leków i środków sanitarnych

dodatkowo:

 • Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opieki farmaceutycznej

Po ukończeniu szkoły na kierunku technik farmaceutyczny znajdziesz zatrudnienie w:

 • Aptekach
 • Punktach aptecznych
 • Hurtowniach farmaceutycznych
 • Stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • Zakładach przemysłu farmaceutycznego,
 • Zakładach przemysłu kosmetycznego,
 • Zakładach przemysłu zielarskiego
 • Laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny – MED. 09Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail: info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy