Opiekun medyczny ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku opiekun medyczny ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Rozpoznawania i rozwiązania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku
 • Metod udzielania pomocy podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych
 • Świadczenia usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych
 • Pomocy i udzielania wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej
 • Asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • Metod aktywizowania osób chorych i niesamodzielnych do zwiększenia samodzielności życiowej
 • Metod i technik terapii zajęciowej: socjoterapii, ergoterapii, arteterapii
 • Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym

Dodatkowo:

 • Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Po ukończeniu szkoły na kierunku opiekun medyczny znajdziesz zatrudnienie w:

 • Oddziałach szpitalnych oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • Niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej
 • Środowiskowych domach pomocy oraz ośrodkach i domach pomocy społecznej
 • Fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
 • Domach pacjentów (opieka indywidualna)

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny – MED.14Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy