Opiekun medyczny ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej