Asystentka stomatologiczna ze szkoleniem dodatkowym w zakresie asystowania w implantologii