Asystentka stomatologiczna ze szkoleniem dodatkowym w zakresie asystowania w implantologii

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku asystentka stomatologiczna ze szkoleniem dodatkowym w zakresie asystowania w implantologii oraz szkoleniem w zakresie Radiologii w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG).

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy
 • asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów
 • przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • profesjonalnego komunikowania się z pacjentem

o oraz dodatkowo:

 • asystowania w implantologii
 • asystowania podczas zabiegów chirurgicznych
 • asystowania w ortodoncji
 • sterylizacji i dezynfekcji
 • obsługi programów komputerowych umożliwiających prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznej rejestracji wizyt pacjentów.

Po ukończeniu szkoły na kierunku asystentka stomatologiczna znajdziesz zatrudnienie w:

 • gabinetach dentystycznych
 • szpitalach
 • klinikach dentystycznych
 • poradniach i publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości pracy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii
  Europejskiej.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail: info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy