Asystentka stomatologiczna ze szkoleniem dodatkowym w zakresie asystowania w implantologii

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Warszawie, Łodzi, Olsztynie, Koszalinie, Wałczu i Kościerzynie zaprasza do nauki na kierunku asystentka stomatologiczna ze szkoleniem dodatkowym w zakresie asystowania w implantologii oraz szkoleniem RTG dla asystentek stomatologicznych. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na semestr letni ( rozpoczęcie zajęć w lutym 2019 r. ). Kształcimy w trybie weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne.Z ajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do
  pracy
 • asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów
 • przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz
  konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji
  związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • profesjonalnego komunikowania się z pacjentem

o oraz dodatkowo :

 • asystowania w implantologii
 • asystowania podczas zabiegów chirurgicznych
 • asystowania w ortodoncji
 • sterylizacji i dezynfekcji
 • obsługi programów komputerowych umożliwiających prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznej rejestracji wizyt pacjentów.

Po ukończeniu szkoły na kierunku asystentka stomatologiczna znajdziesz
zatrudnienie w:

 • gabinetach dentystycznych
 • szpitalach
 • klinikach dentystycznych
 • poradniach i publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna
  MS.14 – Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do
  pracy wyodrębnionej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim
  zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii
  Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikat ukończenia kursu sterylizacji medycznej oraz szkoleń dodatkowych w zakresie asystowania , pierwszej pomocy przedmedycznej , RTG.

Serdecznie zapraszamy