Protetyk słuchu ze szkoleniem dodatkowym z budowania strategii marketingowej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku Protetyk słuchu ze szkoleniem dodatkowym z budowania strategii marketingowej i wprowadzenia produktu z sukcesem na rynek.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Prowadzenia badań audiometrycznych słuchu
 • Diagnozowania ubytku słuchu u pacjentów dorosłych
 • Prowadzenia badań tzw. obiektywnych ubytku słuchu u dzieci
 • Konsultowania się z zespołem terapeutycznym oraz dobór odpowiedniego aparatu słuchowego
 • Dobierania i dopasowywania wkładek usznych
 • Wykonywania wycisków i wkładek usznych
 • Naprawy aparatów słuchowych
 • Dostrajania akustycznego aparatu słuchowego
 • Pouczania pacjenta o sposobie posługiwania się wkładką uszną: zauszną, wewnątrzkanałową, oraz o sposobie jej konserwacji
 • Sprawowania opieki akustycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi

dodatkowo:

 • budowania strategii marketingowej i wprowadzenia produktu z sukcesem na rynek

Po ukończeniu szkoły na kierunku protetyk słuchu znajdziesz zatrudnienie w:

 • prywatnych gabinetach zajmujących się dobieraniem i dopasowywaniem aparatów słuchowych;
 • podmiotach leczniczych (przychodnie, szpitale itp.);
 • własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu protetyki słuchu.

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie protetyk słuchu MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej
 • Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

  e-mail: info@szkolymedyczne.eu

  Serdecznie zapraszamy