Technik administracji ze szkoleniem dodatkowym w zakresie organizacji i obsługi sekretariatu medycznego