Asystent osoby niepełnosprawnej ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej