Asystent osoby niepełnosprawnej ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • udzielania pomocy i organizowania wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • organizowania pracy z osobą niepełnosprawną
 • wykonywania czynności opiekuńczych w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • aktywizacji osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
 • wsparcia osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych

dodatkowo:

  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Po ukończeniu szkoły na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej znajdziesz zatrudnienie w:

 • ośrodkach i domach pomocy społecznej,
 • oddziałach PCK
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • świetlicach terapeutycznych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • placówkach poradnictwa rodzinnego,
 • szpitalach specjalistycznych

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny – SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy

Opis kierunku i rekrutacja w poszczególnych miastach na stronie:

Szkoła policealna kierunek asystent osoby niepełnosprawnej