Ortoptystka ze szkoleniem dodatkowym w zakresie optodysleksji i integracji sensorycznej