Szkolenie RTG dla higienistek i asystentek stomatologicznych 09.12.2018

W dniu 09.12.2018 w godzinach od 16:00 do 20:00 w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 5/11 odbędzie się szkolenie z zakresu RTG dla higienistek i asystentek stomatologicznych.

Program szkolenia:

  • przepisy dotyczące ochrony radiologicznej asystentki/higienistki stomatologicznej
  • zasady postępowania z aparatami RTG
  • anatomia rentgenowska
  • rodzaje wykonywanych zdjęć i ich diagnostyka
  • najczęstsze błędy podczas wykonywania zdjęć

Cena kursu to 50 PLN

Wpłaty należy dokonać przelewem na numer konta bankowego: 02 2490 0005 0000 4600 6376 4310
„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 51 80-107 Gdańsk
z dopiskiem kurs RTG, imię i nazwisko.

Prosimy o przyniesienie potwierdzenia opłaty na szkolenie.
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie MEN.