Szkolenie RTG dla higienistek i asystentek stomatologicznych 09.12.2018