SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie zaprasza na szkolenie doskonalące przeznaczone dla słuchaczy kierunku asystentka
stomatologiczna.

Temat szkolenia: “Rentgenodiagnostyka w stomatologii”

Szkolenie poprowadzą lekarz stomatolog dr Tomasz Gajewski oraz mgr elektroradiologii  Beata Skwierczyńska

Termin szkolenia: 7.04.2019  oraz 13.04.2019

Zapisy i informacje:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

Tel. 518 336 882
e-mail:  warszawa@oswiatalingwista.eu