Szkolenie doskonalące dla asystentek stomatologicznych

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie zaprasza na szkolenie doskonalące przeznaczone dla słuchaczy kierunku asystentka stomatologiczna .

Temat szkolenia:

„Rentgenodiagnostyka w stomatologii”

Szkolenie poprowadzą lekarz stomatolog dr Tomasz Gajewski oraz mgr elektroradiologii Beata Skwierczyńska

Termin szkolenia : 7.04.2019 oraz 13.04.2019

Zapisy i informacje:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Grójecka 93
02-101 Warszawa

Tel. 518 336 882

e-mail: warszawa@oswiatalingwista.eu