Relacja ze szkolenia słuchaczy kierunku technik dentystyczny w zakresie technologii CAD/CAM.