Relacja ze szkolenia słuchaczy kierunku technik dentystyczny w zakresie technologii CAD/CAM.

W dniu 11 maja 2019 roku w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie odbyło się szkolenie  doskonalące przeznaczone dla słuchaczy kierunku technik dentystyczny w zakresie technologii CAD/CAM.